Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Forskning och utveckling

Leonardo da Vinci

 

 -  

Forskning och utveckling

Sverige var ett av de första länderna i världen att introducera Teknik som ett obligatoriskt ämne i grundskolan, och detta skedde i och med att Lgr 80 sjösattes i början av 1980-talet. Idag har flera andra länder Teknik i ungdomsskolan, som självständigt ämne eller tema – t.ex. Design and Technology i Storbritannien, Technology Education i USA, Technology i Nya Zeeland och Teknologi og design i Norge. Forsknings- och utvecklingsarbetet inom det breda fält som kallas Technology Education Research (på svenska teknikdidaktik) är än så länge ganska begränsat, i alla fall i Skandinavien. Internationellt sett är det dock ett mer dynamiskt forskningsområde, med ett antal organisationer, regelbundna konferenser och internationella forskningstidskrifter.

På dessa sidor presenterar vi resultat från forsknings- och utvecklingsarbete inom kunskapsområdet Teknik. Landets lärarutbildningar är en viktig källa och därifrån länkar vi publicerade examensarbeten och andra forskningsarbeten, se:
Att läsa om teknik.

Vår ambition är att också bevaka den internationella arenan, exempelvis de stora forskningstidskrifterna och viktiga konferenser, se forskningslänkar och forskningskonferenser.


Även på det här området är vi beroende av tips från våra läsare.
Har du några sådana - skriv ett e-postmeddelande till:
Jonas Hallström
jonas.hallstrom@liu.se

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -