Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
CETIS - Centrum för tekniken i skolan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta   - English - information about CETIS.English -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 

CETIS nyhetsbrev

Ge tips till nyhetsbrevet!


Tekniken i skolan nr 4 2016

Tekniken i skolan nr 2, 2018
I vårterminens sista nummer delar Claes Klasander med sig av tankar om digitalisering i det centrala innehållet och om vad 200 timmar i grundskolan räcker till. Eva Hartell skriver om två förslag som kan stimulera diskussioner och lärande i Teknik. Vi träffar elever och lärare på Nynässkolan i Gävle. Läs också om var innovationerna uppstår, om genus i teknikämnet, om klimatspelet som kan rädda din stad och mycket mer. Som vanligt hittar du spännande boktips och forskningsinformation.
Trevlig läsning!

Teknik 200 timmar!

Tänk 200! Läs argumenten i foldern.

Nu är det beslutat att Teknik ska ha 200 timmar! Det fattades den 30 november 2017. Beslutet träder i kraft 2018-07-01. Läs i foldern varför CETIS drev kampanjen under flera år.
Teknik 200! (pdf)

CETIS - Centrum för tekniken i skolan

Nu är vi snart igång med första konferensen. Vi ses i Luleå!

Anmäl dig till konferensen TiS 2018!

TiS 2018 - Regionala konferenser i Luleå, Göteborg, Malmö och Stockholm - Anmäl dig här!
TiS 2018 loggaNu har vi släppt anmälan till höstens regionala konferenser - Luleå 25 september, Göteborg 9 oktober, Malmö 16 oktober och Stockholm 18 oktober. Välkommen att anmäla dig!

Regionala konferenser för förskollärare och lärare i alla skolformer från förskola till gymnasiet, och för andra med intresse för teknikundervisning.

Årets tema: Människan och tekniken

Info-blad TiS 2018 - Klicka här!Vi fokuserar bl.a. på de förändringar för teknikämnet som kommer genomföras under året. 200 timmar Teknik i grundskolan samt digital kompetens och programmering. Relationen mellan människa och teknik kommer uppmärksammas på olika sätt underkonferensdagarna, till exempel genom perspektiv på hållbarhet, etik och digitalisering. Hur påverkar detta oss – och teknikundervisningen?Nu finns programmen med valbara aktiviteter på plats och vi har öppnat anmälan för deltagare. Välkommen att anmäla dig! Mer information finns här:
Regionala konferenser


 

Vi vill veta era planer för teknikämnet

Har din skola eller din kommun en plan för teknikämnet i grundskolan? CETIS efterlyser övergripande planeringar, gärna för årskurs 1-9. Vi kommer inte publicera något, utan vill se hur ni väljer att lägga upp undervisningen. Kanske kan detta leda vidare till något. Vill du dela med dig till oss?
Mejla charlotta.nordlof(at)liu.se

Senaste nytt inom området
teknik och teknikundervisning

 • 2018-09-04
  Inbjudan till seminarium om teknikdidaktisk forskning i förskolan på Linnéuniversitetet i Växjö (pdf)
  Med anledning av ett växande intresse för teknikdidaktisk forskning riktad mot förskolans verksamhet kommer ett seminarium/workshop att hållas på Linnéuniversitetet i Växjö. Datum och tid: 6 november kl. 10-15. Anmäl dig senast den 23 oktober.
 • Ismannen - en räddare i nöden2018-08-20
  Ismannen - en räddare i nöden - Från ved till www
  I dag har vi släppt det tredje arbetsområdet Ismannen - en räddare i nöden i undervisningsmaterialet Från ved till www. Det finns att ladda ned via länken ovan.
 • 2018-08-20
  Teknikämnet har fått en egen professor!

  Jonas Hallström är nu professor i teknikens didaktik vilket är viktigt för teknikdidaktiska forskningens status. En intervju med Jonas kommer i nästa nyhetsbrev. Nu säger vi grattis till Jonas och grattis till teknikämnet!
 • Robbie hälsar dig välkommen att anmäla dig till höstens teknikkonferenser.2018-06-05
  TiS 2018 - Regionala konferenser i Luleå, Göteborg, Malmö och Stockholm
  I dag släpper vi anmälan till höstens regionala konferenser - Luleå 25 september, Göteborg 9 oktober, Malmö 16 oktober och Stockholm 18 oktober. Välkommen att anmäla dig!
 • 2018-06-01
  Digitalisering och programmering
  Den 1 juli 2018 börjar förändringarna kring digitalisering i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen gälla. Skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Här till vänster hittar du Undervisningstips. Där finns nu rubriken Digitalisering och programmering (eller klicka på direktlänken ovan). Vi kommer vi att fylla på med material, länkar och tankar kring detta.
 • 2018-05-02
  CETIS nyhetsbrev nr 2, maj 2018 - Tekniken i skolan
 • 2018-04-05
  Utställare, välkomna till TiS 2018!
  Anmälan är nu öppen för dig som vill vara med som utställare på Tekniken i skolan 2018, läs mer om det här:
 • 2018-02-27
  Att utforska teknik i barnlitteraturen - Skolverket, YouTube
  Här kan du som arbetar i förskolan se en film om hur vi kan få upp ögonen för teknik i barnlitteratur. Filmen är framtagen inom Skolverkets fortbildning Läslyftet.
 • 2018-02-13
  Prenumeration - Tekniken i skolan - meddela oss din e-postadress
  Fr.o.m nr 2019/1 kommer inte längre pappersversionen av nyhetsbrevet Tekniken i skolan att ges ut. Därefter skickas nyhetsbrevet endast ut via e-post. Du som i dag får nyhetsbrevet i pappersform får gärna redan nu meddela oss e-postadressen som du vill att vi skickar nyhetsbrevet till, se: Prenumeration. Därefter skriver vi in dig i vår mejllista. Men fram till och med nr 2018/4 förändras ingenting – dvs. om du inte aktivt avsäger dig prenumerationen på pappersupplagan före dess.
 • 2018-01-26
  Reformen kräver insatser, Origo

  Nu när regeringen tagit beslutet att Teknik får 200 timmar teknik i grundskolan kräver det insatser. Läs Claes Klasanders inledare i Origo via länken ovan.
 • 2018-01-22
  Produktens resa - UR Play
  Varifrån kommer alla saker som vi köper eller använder? Hur ser förhållandena ut där de produceras och hur lång är transporten innan de når konsument. Titta på de korta avsnitten om de olika produkternas resa på UR Play.
 • 2017-12-18
  Skolförordning (2011:185) - Sveriges Riksdag
  Nu är det beslutat att Teknik ska ha 200 timmar! Det fattades den 30 november 2017 och du kan läsa mer via länken ovan. Timplanen finns under rubriken Bilaga 1. Beslutet träder i kraft 2018-07-01.
 • 2017-12-18
  Ny webbkurs Om programmering - Skolverket
 • 2017-12-18
  Filmtips - Skolan och framtiden - Skolministeriet - UR Skola
  Den snabba tekniska utvecklingen med robotar, nanoteknik och artificiell intelligens kommer att förändra framtidens arbetsmarknad. Det är de flesta som spanar in i framtiden överens om. Betyder det här att också skolan måste förändras? Ja, menar företrädare för både näringsliv och forskning världen över.
 • 2017-11-01
  Dokumentationen från TiS 2017 är nu sammanställd. Du hittar den här:
  Dokumentation från konferensen Tekniken i skolan i Norrköping 16-17 oktober 2017
 • 2017-09-13
  Digital kompetens – mer än programmering, Origo
  Läs artikeln om Digital kompetens - mer än programmering. Claes Klasander ger sin bild i tidningen Origo.
 • 2017-07-01
  Teknikämnets kursplan reviderad
  Styrdokumentet för teknkämnet är reviderat med skrivningar om digital kompetens. Läs mer:
  Grundskola - Styrdokument
 • 2017-05-22
  Digital kompetens - mycket mer än programmering!
  Läs en längre version av ledaren där Claes Klasander utvecklar resonemangen vidare kring digital kompetens.
 • 2017-05-08
  Moduler för Teknik - Lärportalen - Skolverket
  På Skolverkets lärportal erbjuds modeller för kompetensutveckling. Nu finns moduler i Teknik, för årskurs 1-9. Modellerna bygger på kollegialt lärande och för teknikämnet är teknikens förändring och dess konsekvenser först ut. Den här modulen tar avstamp i förmågorna fyra och fem som handlar om att värdera konsekvenser av teknikval samt att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling. Läs mer via länken ovan.
 • 2017-04-07
  Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering - Skolverket
  Skolverkets förslag att alla elever ska kunna läsa programmering, oberoende av vilket gymnasieprogram de väljer, är ute på remiss. Förslaget innehåller ändringar i Skolverkets föreskrifter för gymnasial utbildning samt vidareutbildningen med ett fjärde tekniskt år när det gäller programmeringsämnen, ämnen i programfördjupningar, behörighetsregler m.m. Handlingarna hittar du på Skolverkets hemsida via länken ovan.
 • 2017-03-10
  Digital kompetens
  Nu har regeringen bestämt sig om "digital kompetens". Bra! En del i dessa initiativ påverkar teknikämnet. Men, kom ihåg, detta berör några formuleringar i ämnets centrala innehållet. De fem förmågorna består! Det finns en stor bredd i kursplanens syfte, förmågor och centralt innehåll. Kursplanens helhet är ett löfte till eleverna om en god undervisning de ska få möta! Det är oerhört angeläget att eleverna får förståelse för vad man kan göra med digital teknik, hur sensorer kan användas för att styra och kontrollera tekniska lösningar och system, hur det digitaliserade samhället förändras, vilka konsekvenser som kan uppstå etc. - mycket av detta finns redan angivet i kursplanen. Låt det därför inte enbart handla om att programmera och koda. Det är att reducera ett sådant viktigt innehåll. Planera för en bred teknikundervisning och använd både tid och resurser på ett klokt sätt! En sista sak: kom ihåg att skilja på IKT och teknikundervisning. Precis som i alla andra ämnen kan man i teknikundervisningen använda IKT. Men att träna på IKT är inte teknikundervisning. //Claes Klasander. Läs mer på Regeringens hemsida:
  Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner - Regeringens hemsida
 • 2017-02-20
  Följ CETIS på Instagram.
  CETIS finns nu på Instagram. Följ oss gärna!
 • 2017-01-10
  Programmera mera - UR
  Barn deltar i utmaningar som har med programmering att göra. Det handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. Serien riktar sig till pedagoger för barn i nioårsåldern.
 -