Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
CETIS - Centrum för tekniken i skolan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta   - English - information about CETIS.English -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 

CETIS nyhetsbrev

Ge tips till nyhetsbrevet!


Tekniken i skolan 2018

 

Tekniken i skolan nr 4 2016

Tekniken i skolan nr 1, 2018
Nu har vi anledning att fira! Förra året beslutade regeringen att slå fast att teknikämnet får 200 egna timmar i timplanen. Claes Klasander skriver om sina tankar kring det samt ger sin syn på Teknik som ett mångfacetterat ämne. Vi besöker en digital ateljé, Marinmuseum och får ta del av hur tjejer blir intresserade av teknik i Västerås. Carina Brage tipsar om hur vi kan lära Teknik utomhus och Johan Svenningsson skriver om sitt besök hos Amish i USA. Karin Stolpe skriver om programmering och som vanligt hittar du spännande boktips. Trevlig läsning!

Teknik 200 timmar!

Tänk 200! Läs argumenten i foldern.

Nu är det beslutat att Teknik ska ha 200 timmar! Det fattades den 30 november 2017. Beslutet träder i kraft 2018-07-01. Läs i foldern varför CETIS drev kampanjen under flera år.
Teknik 200! (pdf)

CETIS - Centrum för tekniken i skolan

200 timmar teknik.

Tekniken i skolan, TiS2018

TiS 2018 loggaRegionala konferenser för förskollärare och lärare i alla skolformer från förskola till gymnasiet, och för andra med intresse för teknikundervisning.

Årets tema: Människan och tekniken

Vi fokuserar bl.a. på de förändringar för teknikämnet som kommer genomföras under året. 200 timmar Teknik i grundskolan samt digital kompetens och programmering. Relationen mellan människa och teknik kommer uppmärksammas på olika sätt under konferensdagarna, till exempel genom perspektiv på hållbarhet, etik och digitalisering. Hur påverkar detta oss – och teknikundervisningen? I juni släpper vi programmet med valbara aktiviteter och öppnar anmälan för deltagare. Boka in datumen i kalendern redan nu. Mer information kommer här på CETIS hemsida. Se Regionala konferenser


 

Vi vill veta era planer för teknikämnet

Har din skola eller din kommun en plan för teknikämnet i grundskolan? CETIS efterlyser övergripande planeringar, gärna för årskurs 1-9. Vi kommer inte publicera något, utan vill se hur ni väljer att lägga upp undervisningen. Kanske kan detta leda vidare till något. Vill du dela med dig till oss?
Mejla charlotta.nordlof(at)liu.se

Senaste nytt inom området
teknik och teknikundervisning

 • 2018-03-20
  Unik storskalig enkät om hur tekniklärare undervisar om tekniska system
  Linköpings universitet har i dagarna skickat ut en enkät till de cirka 7000 lärare som hittills legitimerats för att undervisa elever inom grundskolans teknikämne (årskurs 7-9).
  - Vi hoppas på ett högt deltagande även om enkäten är frivillig och vänder sig till alla som legitimerats för undervisning i Teknik för årskurs 7-9. Med en behörighet inom teknikämnet ska läraren kunna undervisa och bedöma eleven – och hur gör de då?, säger doktorand Patrick Schooner. Läs hela pressreleasen här:
  Unik storskalig enkät om hur tekniklärare undervisar om tekniska system
 • 2018-02-27
  Att utforska teknik i barnlitteraturen - Skolverket, YouTube
  Här kan du som arbetar i förskolan se en film om hur vi kan få upp ögonen för teknik i barnlitteratur. Filmen är framtagen inom Skolverkets fortbildning Läslyftet.
 • 2018-02-13
  CETIS nyhetsbrev nr 1, februari 2018 - Tekniken i skolan
 • 2018-02-13
  Prenumeration - Tekniken i skolan - meddela oss din e-postadress
  Fr.o.m nr 2019/1 kommer inte längre pappersversionen av nyhetsbrevet Tekniken i skolan att ges ut. Därefter skickas nyhetsbrevet endast ut via e-post. Du som i dag får nyhetsbrevet i pappersform får gärna redan nu meddela oss e-postadressen som du vill att vi skickar nyhetsbrevet till, se: Prenumeration. Därefter skriver vi in dig i vår mejllista. Men fram till och med nr 2018/4 förändras ingenting – dvs. om du inte aktivt avsäger dig prenumerationen på pappersupplagan före dess.
 • 2018-02-13
  Annons: Ta chansen – bli en forskande lärare! - FontD (pdf)

  15 forskarutbildningsplatser till Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik utannonseras på hemsidan. Sista ansökningsdag är 2018-04-13. Mer information via annonsen ovan samt via följande länk:
  Välkommen till Lic-FontD4 - Linköpings universitet
 • 2018-01-26
  Reformen kräver insatser, Origo

  Nu när regeringen tagit beslutet att Teknik får 200 timmar teknik i grundskolan kräver det insatser. Läs Claes Klasanders inledare i Origo via länken ovan.
 • 2018-01-23
  TiS 2018Var med och medverka på TiS 2018

  Vi söker dig som vill medverka på våra regionala konferenser i höst med en föreläsning, ett seminarium eller en workshop. Alla konferensbidrag ska handla om eller beröra teknikundervisning i någon form. Konferensernas tema kommer att vara "Människan och tekniken". Vi stänger intresseanmälan den 27 mars 2018. Läs mer via följande länk:
  Intresseanmälan - medverkande TiS 2018

 • 2018-01-22
  Produktens resa - UR Play
  Varifrån kommer alla saker som vi köper eller använder? Hur ser förhållandena ut där de produceras och hur lång är transporten innan de når konsument. Titta på de korta avsnitten om de olika produkternas resa på UR Play.
 • 2017-12-18
  Skolförordning (2011:185) - Sveriges Riksdag
  Nu är det beslutat att Teknik ska ha 200 timmar! Det fattades den 30 november 2017 och du kan läsa mer via länken ovan. Timplanen finns under rubriken Bilaga 1. Beslutet träder i kraft 2018-07-01.
 • 2017-12-18
  Ny webbkurs Om programmering - Skolverket
  Den 8 januari öppnar kursen för anmälan.
 • 2017-12-18
  Filmtips - Skolan och framtiden - Skolministeriet - UR Skola
  Den snabba tekniska utvecklingen med robotar, nanoteknik och artificiell intelligens kommer att förändra framtidens arbetsmarknad. Det är de flesta som spanar in i framtiden överens om. Betyder det här att också skolan måste förändras? Ja, menar företrädare för både näringsliv och forskning världen över.
 • 2017-11-01
  Dokumentationen från TiS 2017 är nu sammanställd. Du hittar den här:
  Dokumentation från konferensen Tekniken i skolan i Norrköping 16-17 oktober 2017
 • 2017-09-13
  Digital kompetens – mer än programmering, Origo
  Läs artikeln om Digital kompetens - mer än programmering. Claes Klasander ger sin bild i tidningen Origo.
 • 2017-07-01
  Teknikämnets kursplan reviderad
  Styrdokumentet för teknkämnet är reviderat med skrivningar om digital kompetens. Läs mer:
  Grundskola - Styrdokument
 • 2017-05-22
  Digital kompetens - mycket mer än programmering!
  Läs en längre version av ledaren där Claes Klasander utvecklar resonemangen vidare kring digital kompetens.
 • 2017-05-08
  Moduler för Teknik - Lärportalen - Skolverket
  På Skolverkets lärportal erbjuds modeller för kompetensutveckling. Nu finns moduler i Teknik, för årskurs 1-9. Modellerna bygger på kollegialt lärande och för teknikämnet är teknikens förändring och dess konsekvenser först ut. Den här modulen tar avstamp i förmågorna fyra och fem som handlar om att värdera konsekvenser av teknikval samt att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling. Läs mer via länken ovan.
 • 2017-04-07
  Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering - Skolverket
  Skolverkets förslag att alla elever ska kunna läsa programmering, oberoende av vilket gymnasieprogram de väljer, är ute på remiss. Förslaget innehåller ändringar i Skolverkets föreskrifter för gymnasial utbildning samt vidareutbildningen med ett fjärde tekniskt år när det gäller programmeringsämnen, ämnen i programfördjupningar, behörighetsregler m.m. Handlingarna hittar du på Skolverkets hemsida via länken ovan.
 • 2017-03-10
  Digital kompetens
  Nu har regeringen bestämt sig om "digital kompetens". Bra! En del i dessa initiativ påverkar teknikämnet. Men, kom ihåg, detta berör några formuleringar i ämnets centrala innehållet. De fem förmågorna består! Det finns en stor bredd i kursplanens syfte, förmågor och centralt innehåll. Kursplanens helhet är ett löfte till eleverna om en god undervisning de ska få möta! Det är oerhört angeläget att eleverna får förståelse för vad man kan göra med digital teknik, hur sensorer kan användas för att styra och kontrollera tekniska lösningar och system, hur det digitaliserade samhället förändras, vilka konsekvenser som kan uppstå etc. - mycket av detta finns redan angivet i kursplanen. Låt det därför inte enbart handla om att programmera och koda. Det är att reducera ett sådant viktigt innehåll. Planera för en bred teknikundervisning och använd både tid och resurser på ett klokt sätt! En sista sak: kom ihåg att skilja på IKT och teknikundervisning. Precis som i alla andra ämnen kan man i teknikundervisningen använda IKT. Men att träna på IKT är inte teknikundervisning. //Claes Klasander. Läs mer på Regeringens hemsida:
  Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner - Regeringens hemsida
 • 2017-02-20
  Följ CETIS på Instagram.
  CETIS finns nu på Instagram. Följ oss gärna!
 • 2017-02-20
  Teknik i skolan – en utmaning för samhället
  Via länken ovan kan du ladda ner Edvard Nordlanders och Jan Grenholms kapitel Teknik i skolan - en utmaning för samhället. I artikeln beskrivs hur teknikundervisningen i den svenska grundskolan ska gå tillväga utifrån kursplanetexten. Men besitter lärarna den kunskap som krävs för att genomföra kursplanens mål? I artikeln diskuteras även möjligheten, eller svårigheten, till framtida lärarförsörjning genom att ta exempel från lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle.
 • 2017-01-10
  Programmera mera - UR
  Barn deltar i utmaningar som har med programmering att göra. Det handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. Serien riktar sig till pedagoger för barn i nioårsåldern.

 

 -