Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
CETIS - Centrum för tekniken i skolan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta   - English - information about CETIS.English -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 

CETIS nyhetsbrev

Ge tips till nyhetsbrevet!


Tekniken i skolan nr 2 maj 2019

Tekniken i skolan nr 3, 2019
I höstens första nummer av Tekniken i skolan läser du bl.a. om CETIS forskarseminarium, forskning om förskolan, skogsindustrins moderna teknik och om hur en gymnasietjej upplever Teknikprogrammet. I ledaren skriver Claes Klasander om att teknikundervisningen är allt viktigare och att förskolans undervisningsuppdrag har stärkts under sommaren. Vidare får vi följa med på en kurs om rymden. Vi tipsar också om några tillfällen i september där du kan träffa oss på CETIS och boktipsen hittar du som vanligt på sista sidan. Trevlig läsning!


200 timmar Teknik logga

200 timmar Teknik - ett inspirationsmaterial
CETIS vill inspirera dig som undervisar i Teknik och hur du kan använda de 200 timmarna. Inspirationsmaterialet har utgångspunkt i de fem förmågorna och kopplar till det centrala innehållet. Du hittar en tydlig progression i materialet och tanken är att du ska få syn på helheten i undervisningen.

CETIS - Centrum för tekniken i skolan


Ge dina åsikter om kursplanförslaget för Teknik till Skolverket

Nu presenterar Skolverket förslag till reviderade kursplaner i grundskolan, sameskolan och specialskolan, samt reviderade ämnesplaner på gymnasial nivå. Ta chansen att lämna dina synpunkter senast den 23 oktober.

Så arbetar vi med att revidera kurs- och ämnesplanerna - Skolverkets webbplats

Nya kursplaner

För att det ska gå lite lättare att jämföra förslagen till förändringar i kursplanen har CETIS sammanställt två olika dokument:

 1. En tvåspaltig jämförelse mellan den befintliga kursplanen från 170701 och det senaste förslaget från 190925 (pdf)
 2. En tvåspaltig jämförelse mellan de båda senaste förslagen i Skolverkets process (pdf) - för dig som följt processen mer ingående. Här kan du se de senaste förskjutningarna.

CETIS kommer att skriva ett remissvar.


Senaste nytt inom området
teknik och teknikundervisning

 • 2019-10-14
  Hjälp med enkät om "Teknik och hållbar utveckling"
  Eva Mullins skriver ett exjobb inom teknikdidaktik med fokus på hållbar utveckling i grundskolans teknikämne. Hon önskar veta mer om lärares tankar om och hur hållbar utveckling införlivas i teknikundervisningen i grundskolan - gärna i kombination med användandet av inspirationsmaterialet 200 timmar Teknik från CETIS. Målet är att samla goda exempel på hur man exempelvis kan bära sig åt rent praktiskt för att åstadkomma detta. Hjälp henne att berätta hur hållbar utveckling införlivas och behandlas i din undervisning genom att svara på en liten enkät - det borde ta runt 5-10 minuter. Dina svar kan förhoppningsvis bidra med att sprida goda exempel till andra lärare! Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/HWZ92G8
  Svara gärna innan den 31 oktober 2019. Tack på förhand för ditt deltagande!
 • 2019-09-23
  Postdoktor i naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik Norrköping - Linköpings universitet
  Linköpings universitet utlyser nu minst en anställning som Postdoktor i naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik med placering vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, från 2020-01-01 vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Läs mer via länken ovan.
 • 2019-09-17
  Finn upp - Sveriges största uppfinnartävlingen för unga
  Finn upp har öppnat slussarna! Elever i årskurs 6-9 kan lämna in sina tävlingsbidrag till och med den 20 januari 2020. Läs mer via länken ovan.
 • 2019-09-16
  Programmering i teknikämnet - Skolverkets webbplats
  I fem filmer får du som är tekniklärare i grundskolans årskurs 4-9 tips på uppgifter i programmering att använda i undervisningen. Uppgifterna kopplar ihop programmering med annat centralt innehåll i teknikämnet. Ett nytt avsnitt kommer att publiceras varje fredag under vecka 37-41. Om du vill lära dig mer om programmering kan du delta i Skolverkets webbkurs Att programmera. I den får du lära dig grunderna i några olika programspråk. Läs mer via länken ovan.
 • 2019-09-09
  CETIS nyhetsbrev - Tekniken i skolan nr 3, september 2019
 • 2019-08-16
  Prenumeration - Tekniken i skolan - meddela oss din e-postadress
  Du prenumererar väl på vårt nyhetsbrev Tekniken i skolan? Du får det till den e-post du anmäler via länken ovan. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år och innehåller artiklar, forskningsinformation, boktips och mycket mer. Välkommen med din anmälan!
 • 2019-08-15

  Teknikstipendiet - Tekniska samfundet
  Har du en tanke om hur du skulle vilja utveckla Teknikämnet på er skola? Men saknar ekonomi för att genomföra projektet? Arbetar du i grundskolan i Västra Götaland eller Halland?
  I september 2019 kommer du att ha möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag genom Teknikstipendiet. Du kan till exempel söka pengar för utbildning av pedagoger, material till teknikprojekt, föreläsare eller resor med elever. Utförligare information kan du läsa om på Tekniska Samfundets hemsida, se länk ovan. Ansökningstiden pågår till och med den 15 oktober.

 • 2019-06-25
  Så arbetar vi med att revidera kurs- och ämnesplanerna - Skolverkets webbplats
  Skolverket arbetar med förslag till revidering av kurs- och ämnesplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan samt för vissa ämnen på gymnasial nivå. Mellan den 25 september till den 23 oktober remitterar de förslag på reviderade kursplaner och kunskapskrav för samtliga berörda ämnen i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt förslag på ämnesplaner i de ämnen som är aktuella för revideringen på gymnasial nivå. Det innebär att du har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Alla förslag kommer att finnas tillgängliga på Skolverkets webbplats under remissen. Du kan via länken ovan läsa om vad man vill åstadkomma och hur arbetet har gått till, samt vilka undantag som finns.
 • 2019-06-25
  Skogen i Skolan - Facebook
  Skogen i Skolan utvecklar just nu ett nytt digitalt läromedel om hållbar utveckling, som riktar sig till mellanstadiet. Läromedlet kommer främst att handla om skogens roll i en hållbar utveckling. Nu söker vi NO/teknik-lärare att anlita för att ta fram digitala lektioner, och som har möjlighet att avsätta tid för detta i höst. Du får gärna vara högstadielärare med erfarenhet av att undervisa på mellanstadiet. Erfarenhet av läromedelsproduktion, intresse för hållbar utveckling, digitala läromedel eller skogen är självklart meriterande. Skogen i skolan har funnits sedan 1973 och tillhandahåller ett mycket omfattande pedagogiskt material för främst utomhuspedagogik. Med denna satsning om hållbar utveckling tar vi digitala verktyg till hjälp för att också nå dem som inte ännu hittat ut i skogen. Läs mer via länken ovan. Är du intresserad, kontakta theresa(at)skogen.se 
 • 2019-06-03
  Moduler för Teknik - Lärportalen - Skolverket

  Nu är hela modulen Teknikens förändring och dess konsekvenser publicerad på Skolverkets sida Lärportalen och ytterligare två filmer om Teknik i Skolverkets filmbank.

  I modulen Teknikens förändring och dess konsekvenser för årskurs 1-3  hittar du, under del 2, filmen Att arbeta med mönster.

  I modulen Teknikens förändring och dess konsekvenser för årskurs 4-6 hittar du, under del 3, filmen Att arbeta med drivkrafter. Direktlänkar till filmerna i YouTube: 

  Del 8 heter Framtid och Teknik och finns för hela grundskolan. Direktlänkar:

 • 2019-06-03
  Tack till dig som tog dig tid att svara på vår enkät!
  Tack alla ni som svarat på vår enkät angående vårt nyhetsbrevs innehåll och layout. Vi har fått in intressanta svar och påståenden som vi kommer att jobba med framöver.
 • Reviderad läroplan för förskolan2019-04-03
  Reviderad läroplan för förskolan - Skolverket

  Den 1 juli 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft, Lpfö 18. Via länken ovan hittar du texter och annat material du kan använda dig av för att sätta dig in i förändringarna:

 • 2019-02-22
  Forum för forskningsbaserad NT-undervisning
  Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, utvecklingsledare, forskare och lärarutbildare men också personer verksamma i myndigheter och organisationer. Var med och bidra! Läs mer via länken ovan.
 • 2018-11-23
  200 timmar Teknik - ett inspirationsmaterial
  Nu lanserar vi inspirationsmaterialet 200 timmar Teknik för årskurs 1-9. CETIS vill inspirera dig som undervisar i Teknik och hur du kan använda de 200 timmarna. Inspirationsmaterialet har utgångspunkt i de fem förmågorna och kopplar till det centrala innehållet. Du hittar en tydlig progression i materialet och tanken är att du ska få syn på helheten i undervisningen.
 • Ismannen - en räddare i nöden2018-08-20
  Ismannen - en räddare i nöden - Från ved till www
  I dag har vi släppt det tredje arbetsområdet Ismannen - en räddare i nöden i undervisningsmaterialet Från ved till www. Det finns att ladda ned via länken ovan.
 • 2018-08-20
  Vi vill veta era planer för teknikämnet

  Har din skola eller din kommun en plan för teknikämnet i grundskolan? CETIS efterlyser övergripande planeringar, gärna för årskurs 1-9. Vi kommer inte publicera något, utan vill se hur ni väljer att lägga upp undervisningen. Kanske kan detta leda vidare till något. Vill du dela med dig till oss? Mejla charlotta.nordlof(at)liu.se

 • 2018-08-20
  Teknikämnet har fått en egen professor!

  Jonas Hallström är nu professor i teknikens didaktik vilket är viktigt för teknikdidaktiska forskningens status. En intervju med Jonas kommer i nästa nyhetsbrev. Nu säger vi grattis till Jonas och grattis till teknikämnet!


Följ CETIS på Instagram.  - Följ CETIS på Facebook - 
CETIS finns på Instagram och Facebook. Följ oss gärna!
 -