Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
CETIS - Centrum för tekniken i skolan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta   - English - information about CETIS.English -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 

CETIS nyhetsbrev

Ge tips till nyhetsbrevet!


Tekniken i skolan nr 4 2016

Tekniken i skolan nr 4, 2017
I årets sista Tekniken i skolan passar vi på att uppmärksamma två jubilarer, NTA och Teknikåttan. Claes Klasander och Thomas Ginner ger sin syn på teknikämnet som ett både teoretiskt och praktiskt skolämne. Jeanni Flognman berättar om sin studie om förskollärarstudenters uppfattning om teknik och vi funderar på om inte ett nobelpris i teknik vore motiverat. Vi tittar tillbaka på årets konferens och kan passa på att berätta att nästa höst planerar vi för TiS 2018. Trevlig läsning! 

Teknik 200 timmar!

Tänk 200! Läs argumenten i foldern.

Regeringens förslag är 200 timmar för teknikämnet. Läs argumenten här:
Teknik 200!

CETIS - Centrum för tekniken i skolan

God jul och Gott nytt år önskar vi på CETIS

Senaste nytt inom området
teknik och teknikundervisning

 • 2017-12-04
  CETIS nyhetsbrev nr 4, december 2017 - Tekniken i skolan
 • 2017-11-01
  Dokumentationen från TiS 2017 är nu sammanställd. Du hittar den här:
  Dokumentation från konferensen Tekniken i skolan i Norrköping 16-17 oktober 2017
 • 2017-09-13
  Digital kompetens – mer än programmering, Origo
  Läs artikeln om Digital kompetens - mer än programmering. Claes Klasander ger sin bild i tidningen Origo.
 • 2017-07-01
  Teknikämnets kursplan reviderad
  Styrdokumentet för teknkämnet är reviderat med skrivningar om digital kompetens. Läs mer:
  Grundskola - Styrdokument
 • 2017-05-22
  Digital kompetens - mycket mer än programmering!
  Läs en längre version av ledaren där Claes Klasander utvecklar resonemangen vidare kring digital kompetens.
 • 2017-05-08
  Moduler för Teknik - Lärportalen - Skolverket
  På Skolverkets lärportal erbjuds modeller för kompetensutveckling. Nu finns moduler i Teknik, för årskurs 1-9. Modellerna bygger på kollegialt lärande och för teknikämnet är teknikens förändring och dess konsekvenser först ut. Den här modulen tar avstamp i förmågorna fyra och fem som handlar om att värdera konsekvenser av teknikval samt att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling. Läs mer via länken ovan.
 • 2017-04-26
  Bygg din dröm - UR Skola
  Barn berättar om sina bästa uppfinningar och idéer. Varför är det för jobbigt att stå i rulltrappan när man är trött? Och varför finns det inga eldrivna dinosaurier som kan städa rummet åt en? 10 avsnitt med klurigheter hittar du via länken ovan.
 • 2017-04-20
  Tips om UR:s filmer
  UR.se hittar du filmer om bl.a. hållbarhet, klimatfrågor och globalisering. Här finns flera filmer för alla årskurser och du kan prata om teknikens roll i området hållbarhet. Hållbarhet gäller tre dimensioner, ekonomisk, social, miljömässig. Allt för att minska negativ påverkan på natur och människors hälsa.
 • 2017-04-07
  Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering - Skolverket
  Skolverkets förslag att alla elever ska kunna läsa programmering, oberoende av vilket gymnasieprogram de väljer, är ute på remiss. Förslaget innehåller ändringar i Skolverkets föreskrifter för gymnasial utbildning samt vidareutbildningen med ett fjärde tekniskt år när det gäller programmeringsämnen, ämnen i programfördjupningar, behörighetsregler m.m. Handlingarna hittar du på Skolverkets hemsida via länken ovan.
 • 2017-03-10
  Digital kompetens
  Nu har regeringen bestämt sig om "digital kompetens". Bra! En del i dessa initiativ påverkar teknikämnet. Men, kom ihåg, detta berör några formuleringar i ämnets centrala innehållet. De fem förmågorna består! Det finns en stor bredd i kursplanens syfte, förmågor och centralt innehåll. Kursplanens helhet är ett löfte till eleverna om en god undervisning de ska få möta! Det är oerhört angeläget att eleverna får förståelse för vad man kan göra med digital teknik, hur sensorer kan användas för att styra och kontrollera tekniska lösningar och system, hur det digitaliserade samhället förändras, vilka konsekvenser som kan uppstå etc. - mycket av detta finns redan angivet i kursplanen. Låt det därför inte enbart handla om att programmera och koda. Det är att reducera ett sådant viktigt innehåll. Planera för en bred teknikundervisning och använd både tid och resurser på ett klokt sätt! En sista sak: kom ihåg att skilja på IKT och teknikundervisning. Precis som i alla andra ämnen kan man i teknikundervisningen använda IKT. Men att träna på IKT är inte teknikundervisning. //Claes Klasander. Läs mer på Regeringens hemsida:
  Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner - Regeringens hemsida
 • 2017-02-20
  Följ CETIS på Instagram.
  CETIS finns nu på Instagram. Följ oss gärna!
 • 2017-02-20
  Teknik i skolan – en utmaning för samhället
  Via länken ovan kan du ladda ner Edvard Nordlanders och Jan Grenholms kapitel Teknik i skolan - en utmaning för samhället. I artikeln beskrivs hur teknikundervisningen i den svenska grundskolan ska gå tillväga utifrån kursplanetexten. Men besitter lärarna den kunskap som krävs för att genomföra kursplanens mål? I artikeln diskuteras även möjligheten, eller svårigheten, till framtida lärarförsörjning genom att ta exempel från lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle.
 • 2016-11-21
  Gå med i nätverket Lärande och Utbildning i Naturvetenskap och Teknik (LUNT)
  Lärande och Utbildning i Naturvetenskap och Teknik (LUNT) är ett nätverk för alla som är intresserade av undervisning inom naturvetenskap och teknik (NT) i skolan och ämnesdidaktisk forskning. De kommer bl.a. att jobba med webbinarier och det är kostnadsfritt att vara med - läs mer och anmäl dig via länken ovan.
 • 2016-10-24
  Programmera mera - UR
  Barn deltar i utmaningar som har med programmering att göra. Det handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. Serien riktar sig till pedagoger för barn i nioårsåldern.
 • 2016-06-07

  Undervisningsmaterilet Från ved till www - Ett annat liv i ett annat ljus.  Undervisningsmaterialet Från ved till www - Lyssna på musik hemma.
  Nytt undervisningsmaterial - Från ved till www
  Nu finns vårt undervisningsmaterial Från ved till www att hämta här från vår hemsida. Materialet är baserat på Jan Garnerts skrift Från ved till www - när framtiden blev elektrisk. Det är sammanställt för årskurs 7-9 och till att börja med har vi lagt ut två arbetsområden.

 

 -