Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
CETIS - Centrum för tekniken i skolan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta   - English - information about CETIS.English -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 

CETIS nyhetsbrev

Ge tips till nyhetsbrevet!


Tekniken i skolan nr 4 2016

Tekniken i skolan nr 4, 2018
I årets sista nyhetsbrev tittar vi tillbaka och reflekterar över TiS 2018, Tekniken och människan. Vi trycker lite extra på att lanseringen av 200 timmar Teknik nu är genomförd. Claes Klasander skriver om hur ämnets syfte ska vara vägledande för ett centralt innehåll. Läs Per Gybergs studie om varför vi struntar i miljön och Johan Linds forskning om hur elever kommunicerar vetenskapliga begrepp. Läs Anna Wirstedts undersökning hur undervisning kan gå till när elever inte har ett gemensamt verbalspråk. Du får tips om kurser i teknik och rymd och som vanligt hittar du boktips. Vi ses nästa år och trevlig läsning!

Teknik 200 timmar!

Tänk 200! Läs argumenten i foldern.

Nu är det beslutat att Teknik ska ha 200 timmar! Det fattades den 30 november 2017. Beslutet trädde i kraft 2018-07-01. Läs i foldern varför CETIS drev kampanjen under flera år.
Teknik 200! (pdf)

CETIS - Centrum för tekniken i skolan

200 timmar Teknik

2018-11-23
200 timmar Teknik - ett inspirationsmaterial
Nu lanserar vi inspirationsmaterialet 200 timmar Teknik för årskurs 1-9. CETIS vill inspirera dig som undervisar i Teknik och hur du kan använda de 200 timmarna. Inspirationsmaterialet har utgångspunkt i de fem förmågorna och kopplar till det centrala innehållet. Du hittar en tydlig progression i materialet och tanken är att du ska få syn på helheten i undervisningen.

 


Senaste nytt inom området
teknik och teknikundervisning

 • 2018-12-04
  CETIS nyhetsbrev - Tekniken i skolan nr 4, december 2018
 • Förlängd anmälan till Finn upp!
  Så det är inte för sent att sätta igång Uppfinnarresan i dina klasser och låta de elever som vill vara med i Sveriges största uppfinnartävling för unga tävla. Sista dag att lämna in uppfinningarna är den 21 januari 2019. Läs mer via länken ovan.
 • TiS 2018 logga2018-10-31
  Dokumentationer - Regionala teknikkonferenser - TiS 2018
  Nu finns alla dokumentationerna på plats från -
  Luleå, Göteborg, Malmö och Stockholm.
 • 2018-10-16
  Louis' supersmarta uppfinning - Barnen som förändrade världen - UR Skola
  Barn är nyfikna och uppfinningsrika. Det kan vi ta tillvara på i skolan. Titta på och inspireras av serien Barn som förändrade världen på UR Skola.
 • 2018-10-15
  In Sweden, Trash Heats Homes, Powers Buses and Fuels Taxi Fleets - New York Times
  Tekniska verken uppmärksammas i The New York Times. Här tittar man på hur tekniken att använda sopor för att bl.a. värma hus fungerar. Intressant läsning och ett bevis på att vi behöver utveckla teknik i framtiden för att ta till vara på resurser.
 • 2018-10-04
  Tips om utställningen Cyklar på Mölndals stadsmuseum
  Utställningen Cyklar på Mölndals stadsmuseum pågår t.o.m. den 15 september 2019. I utställningen får du möta ett av våra mest populära transportmedel i en mängd olika skepnader, från höghjuling till landsvägsracer i kolfiber. Fundera över cykelns betydelse för samhället, miljön – och för dig som individ.
  Utställning Cyklar, Mölndals stadsmuseum
 • Ismannen - en räddare i nöden2018-08-20
  Ismannen - en räddare i nöden - Från ved till www
  I dag har vi släppt det tredje arbetsområdet Ismannen - en räddare i nöden i undervisningsmaterialet Från ved till www. Det finns att ladda ned via länken ovan.
 • 2018-08-20
  Vi vill veta era planer för teknikämnet

  Har din skola eller din kommun en plan för teknikämnet i grundskolan? CETIS efterlyser övergripande planeringar, gärna för årskurs 1-9. Vi kommer inte publicera något, utan vill se hur ni väljer att lägga upp undervisningen. Kanske kan detta leda vidare till något. Vill du dela med dig till oss? Mejla charlotta.nordlof(at)liu.se

 • 2018-08-20
  Teknikämnet har fått en egen professor!

  Jonas Hallström är nu professor i teknikens didaktik vilket är viktigt för teknikdidaktiska forskningens status. En intervju med Jonas kommer i nästa nyhetsbrev. Nu säger vi grattis till Jonas och grattis till teknikämnet!
 • 2018-06-01
  Digitalisering och programmering
  Den 1 juli 2018 börjar förändringarna kring digitalisering i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen gälla. Skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Här till vänster hittar du Undervisningstips. Där finns nu rubriken Digitalisering och programmering (eller klicka på direktlänken ovan). Vi kommer vi att fylla på med material, länkar och tankar kring detta.
 • 2018-02-27
  Att utforska teknik i barnlitteraturen - Skolverket, YouTube
  Här kan du som arbetar i förskolan se en film om hur vi kan få upp ögonen för teknik i barnlitteratur. Filmen är framtagen inom Skolverkets fortbildning Läslyftet.
 • 2018-02-13
  Prenumeration - Tekniken i skolan - meddela oss din e-postadress
  Fr.o.m nr 2019/1 kommer inte längre pappersversionen av nyhetsbrevet Tekniken i skolan att ges ut. Därefter skickas nyhetsbrevet endast ut via e-post. Du som i dag får nyhetsbrevet i pappersform får gärna redan nu meddela oss e-postadressen som du vill att vi skickar nyhetsbrevet till, se: Prenumeration. Därefter skriver vi in dig i vår mejllista. Men fram till och med nr 2018/4 förändras ingenting – dvs. om du inte aktivt avsäger dig prenumerationen på pappersupplagan före dess.
 • 2018-01-26
  Reformen kräver insatser, Origo

  Nu när regeringen tagit beslutet att Teknik får 200 timmar teknik i grundskolan kräver det insatser. Läs Claes Klasanders inledare i Origo via länken ovan.
 • 2018-01-22
  Produktens resa - UR Play
  Varifrån kommer alla saker som vi köper eller använder? Hur ser förhållandena ut där de produceras och hur lång är transporten innan de når konsument. Titta på de korta avsnitten om de olika produkternas resa på UR Play.
 • 2017-12-18
  Skolförordning (2011:185) - Sveriges Riksdag
  Nu är det beslutat att Teknik ska ha 200 timmar! Det fattades den 30 november 2017 och du kan läsa mer via länken ovan. Timplanen finns under rubriken Bilaga 1. Beslutet träder i kraft 2018-07-01.
 • 2017-12-18
  Ny webbkurs - Om programmering - Skolverket
 • 2017-12-18
  Filmtips - Skolan och framtiden - Skolministeriet - UR Skola
  Den snabba tekniska utvecklingen med robotar, nanoteknik och artificiell intelligens kommer att förändra framtidens arbetsmarknad. Det är de flesta som spanar in i framtiden överens om. Betyder det här att också skolan måste förändras? Ja, menar företrädare för både näringsliv och forskning världen över.
 • 2017-09-13
  Digital kompetens – mer än programmering, Origo
  Läs artikeln om Digital kompetens - mer än programmering. Claes Klasander ger sin bild i tidningen Origo.
 • 2017-07-01
  Teknikämnets kursplan reviderad
  Styrdokumentet för teknkämnet är reviderat med skrivningar om digital kompetens. Läs mer:
  Grundskola - Styrdokument
 • 2017-05-22
  Digital kompetens - mycket mer än programmering!
  Läs en längre version av ledaren där Claes Klasander utvecklar resonemangen vidare kring digital kompetens.
 • 2017-05-08
  Moduler för Teknik - Lärportalen - Skolverket
  På Skolverkets lärportal erbjuds modeller för kompetensutveckling. Nu finns moduler i Teknik, för årskurs 1-9. Modellerna bygger på kollegialt lärande och för teknikämnet är teknikens förändring och dess konsekvenser först ut. Den här modulen tar avstamp i förmågorna fyra och fem som handlar om att värdera konsekvenser av teknikval samt att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling. Läs mer via länken ovan.
 • 2017-04-07
  Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering - Skolverket
  Skolverkets förslag att alla elever ska kunna läsa programmering, oberoende av vilket gymnasieprogram de väljer, är ute på remiss. Förslaget innehåller ändringar i Skolverkets föreskrifter för gymnasial utbildning samt vidareutbildningen med ett fjärde tekniskt år när det gäller programmeringsämnen, ämnen i programfördjupningar, behörighetsregler m.m. Handlingarna hittar du på Skolverkets hemsida via länken ovan.
 • 2017-03-10
  Digital kompetens
  Nu har regeringen bestämt sig om "digital kompetens". Bra! En del i dessa initiativ påverkar teknikämnet. Men, kom ihåg, detta berör några formuleringar i ämnets centrala innehållet. De fem förmågorna består! Det finns en stor bredd i kursplanens syfte, förmågor och centralt innehåll. Kursplanens helhet är ett löfte till eleverna om en god undervisning de ska få möta! Det är oerhört angeläget att eleverna får förståelse för vad man kan göra med digital teknik, hur sensorer kan användas för att styra och kontrollera tekniska lösningar och system, hur det digitaliserade samhället förändras, vilka konsekvenser som kan uppstå etc. - mycket av detta finns redan angivet i kursplanen. Låt det därför inte enbart handla om att programmera och koda. Det är att reducera ett sådant viktigt innehåll. Planera för en bred teknikundervisning och använd både tid och resurser på ett klokt sätt! En sista sak: kom ihåg att skilja på IKT och teknikundervisning. Precis som i alla andra ämnen kan man i teknikundervisningen använda IKT. Men att träna på IKT är inte teknikundervisning. //Claes Klasander. Läs mer på Regeringens hemsida:
  Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner - Regeringens hemsida
 • 2017-02-20
  Följ CETIS på Instagram.
  CETIS finns nu på Instagram. Följ oss gärna!
 • 2017-01-10
  Programmera mera - UR
  Barn deltar i utmaningar som har med programmering att göra. Det handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. Serien riktar sig till pedagoger för barn i nioårsåldern.
 -