Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Konferenser

Dagens föreläsare

Claes
Claes Klasander, CETIS

Anna
Anna Jerbrant, vice skolchef
och grundutbildningsansvarig ITM-skolan KTH

Gunilla
Gunilla Rooke, Skolverket

Maria
Maria Nordström, doktorand
vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Elin
Elin Strand Ruin,
universitetsadjunkt vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Fredrik
Fredrik Lundell, professor
vid Skolan för teknikvetenskap

Martin
Martin Edin Grimheden, prefekt
vid Skolan för industriell teknik
och management

Christian
Christian Smith, docent
vid Skolan för elektronik och datavetenskap

 

 -  

Dokumentation från TiS 2020 –
Tekniken i skolan, 13 oktober

Collage från konferensenÖvre raden: Susanne Engström, Claes Klasander och Elin Strand Ruin.
Nedre raden: Christian Smith, Maria Nordström och Elin Strand Ruin föreläste.

Den 13 oktober genomförde vi på CETIS vår första digitala konferens för gymnasiets teknikprogram. Ett stort tack till alla deltagare, medverkande och utställare. Ni gjorde ett fantastiskt jobb och bidrog till att dagen blev så innehållsrik och inspirerande.

Flera föreläsare från KTH delade med sig av sina kunskaper och Gunilla Rooke från Skolverket berättade om senaste nytt från Skolverket.

Frerik och Martin
Fredrik Lundell och Martin Edin Grimheden, KTH, höll inspirerande föreläsningar.

CETIS föreståndare, Claes Klasander, talade bl.a. om den röda tråden av teknisk bildning som motiv för teknikundervisningen - från förskola till gymnasiet.

Vi på CETIS fick många uppslag om områden som kan utvecklas och fördjupas på framtida konferenser eller i annan form. T.ex. bryggan från grundskolan till gymnasiet, och de likheter som finns mellan grundskolans teknikämne och gymnasieskolans kurs Teknik 1.Några andra exempel på intressanta saker som fångades upp under konferensdagen var kursen Teknik 1 och hur etik-perspektivet och genusaspekter samt den sociala dimensionen i hållbar utveckling kan undervisas i den. Likaså att nätverk och arenor för att diskutera teknikundervisning på gymnasiet behövs.

Vi hoppas kunna utveckla vårt arbete mot teknik på gymnasiet framöver och ser många möjliga former, som inspirationsmaterial, nätverksträffar och konferenser. Hoppas ni är med oss!

Om du vill komma i kontakt med oss gällande gymnasiefrågor så skicka gärna ett mejl till
charlotta.nordlof@liu.se


Introduktion

Claes Klasander, föreståndare för CETIS, och Anna Jerbrant, vice skolchef och grundutbildningsansvarig ITM-skolan KTH, samt Gunilla Rooke, Skolverket, introducerade dagens konferens.

Teknik och etik, inspirationsföreläsning

Maria Nordström doktorand vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad föreläser start 1:10 t.o.m. 26:40.

Teknikprogrammets inriktning Samhällsbyggnad och miljö

Elin Strand Ruin, universitetsadjunkt vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Elin Strand Ruins presentation - SES (pdf 12,3 MB)

Teknikprogrammets inriktning Produktionsteknik

Fredrik Lundell, professor vid Skolan för teknikvetenskap
Fredrik Lundells presentation Cellulosa, papper och framtidens material (pdf 3,1 MB)

Teknikprogrammets inriktning
Design och produktutveckling

Martin Edin Grimhedens presentation - Design och Produktutveckling vid KTH (pdf 1,6 MB)

Teknikprogrammets inriktning
Informations- och medieteknik

Christian Smiths presentation - Autonoma system och AI i forskning och undervisning (pdf 0,7 MB)


Digitalt studiebesök på Live-In Lab, Jonas Vogel, KTH

Jonas

Under konferensen gavs flera tillfällen till ett digitalt studiebesök på KTH Live-In Lab där med Jonas Vogel visade upp verksamheten. Läs mer om Live-In Lab på hemsidan:
Live-In Lab - KTH


Avslutning

Claes Klasander, föreståndare för CETIS knyter ihop säcken och talar om

  • vad CETIS har för resurser för gymnasiet och speciellt Teknikprogrammet,
  • teknikundervisningens röda tråd - bryggan mellan grundskolans Teknikämne och kursen Teknik 1,
  • tre aspekter på innehåll: hållbar utveckling, tekniska system respektive begrepp,
  • saker att fundera över framåt.

Claes Klasander knyter ihop säcken för dagen. Start t.o.m. 30:39.
Avslutning - Claes Klasanders presentation (pdf 0,7 MB)


Länkar till utställarnas webbplatser

Sagitta presenterade
Sagitta höll flera zoom-presentationer under konferensdagen.


 

Konferensprogrammet hittar du här:
Program för konferensen TiS 2020 - Tekniken i skolan 13 oktober 2020

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -