Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Konferenser

Robbie-maskoten

 

 

 

 

 

 

 -  

Konferenser

CETIS har i samförstånd med våra partnerlärosäten beslutat att inte genomföra de tre konferenserna i Växjö (LnU), Eskilstuna (MDH) respektive Sundsvall (MiUn) till hösten 2021.

Det beror på flera olika faktorer, att våra resurser inte riktigt räcker till allt vi vill göra, att det nu genomförs andra konferenser under året med ungefär samma målgrupp som vår samt att det fortfarande råder ett osäkert läge på grund av pandemin som försvårar planering av större arrangemang.

Under året samverkar CETIS med Skolverket och de andra nationella resurscentren kring implementeringskonferenser gällande den reviderade kursplanen. Det är ett tillfälle vi vill ta tillvara på och prioriterar det före våra egna konferenser. Dessa konferenser är planerade att genomföras i höst (2021) och datum kommer senare under våren. Mer information om dessa kommer att finnas här på vår hemsida, på Kemilärarnas resurscentrums hemsida samt på Skolverkets hemsida

Konferensen för gymnasielärare
den 13 oktober 2020 blev digital

Den 13 oktober genomförde vi på CETIS vår första digitala konferens för gymnasiets teknikprogram. Ett stort tack till alla deltagare, medverkande och utställare. Ni gjorde ett fantastiskt jobb och bidrog till att dagen blev så innehållsrik och inspirerande. Här har vi sammanställt en kort dokumentation från dagen:
Dokumentation från TiS 2020 – Tekniken i skolan, 13 oktober


 

För mer information se:
Regionala konferenser


Sedan 1992 har CETIS anordnat en rikskonferens vartannat år och sedan 2011 regionala konferenser. Från och med 2018 satsar vi på de regionala konferenserna och andra sätt att kommunicera och mötas på.

Information om våra tidigare Rikskonferenser hittar du här:
Rikskonferenser (2010-2017)

Två tjejer på teknikkonferensen i Luleå 2018.
På konferenserna får du inspiration och möjligheter att diskutera teknikämnet. 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -