Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Konferenser/Regionala konferenser

TiS 2018 i Göteborg - logga

Talare

Talare på TiS 2018 i Göteborg
Åke Ingerman, professor och docent, Göteborgs universitet

Inledningstalare på TiS 2018 i Göteborg.
Anette Hallin, docent och universitetslektor, Mälardalens högskola

 

Mingel och utställningar

Utställare på TiS 2018
Mingel bland utställarna

Gleerups monter
Gleerups monter

Libers monter
Libers monter

Natur och Kulturs monter
Natur & Kulturs monter

Sagittas monterSagittas monter

Mingel bland utställarna
Mingel bland utställarna

 

 -  

Dokumentation från
TiS 2018 i Göteborg 9 oktober

TiS 2018 i Göteborg var den andra konferensen av fyra i 2018 års konferensserie. Vi höll till på Pedagogen, en del av Göteborgs universitet. Totalt samlades ungefär 160 personer för en innehållsrik konferensdag.

CETIS föreståndare inledde enligt tradition konferensen. Åke Ingerman, professor och docent vid Göteborgs universitet hälsade alla deltagare välkomna till universitetet och Pedagogen. Därefter gav Anette Hallin från Mälardalens högskola en intressant inspirationsföreläsning under rubriken "Teknik som social produkt – erfarenheter från forskning om digitalisering". Föreläsningen väckte många tankar hos åhörarna som också gavs möjlighet att ställa frågor som Anette svarade på.

Claes inleder konferensen.
Claes Klasander, föreståndare CETIS

Claes Klasander avslutade första sessionen genom att bl.a. prata om vad det innebär att teknikämnet numera har 200 egna undervisningstimmar enligt den nya timplanen för grundskolan. Klasander delade med sig av sina synpunkter på vad man kan tänka på när man undervisar i teknikämnet samt att vi bör skilja på teknikämnets innehåll och IKT-stöd. Viktiga saker att hålla ordning på. Klasander berättade också om att digital kompetens handlar i grundskolan om mer än bara ”programmering”! 

  • Vad kan digitalisering användas till? 
  • Hur förändras samhället av teknikens digitalisering?
  • Hur påverkas vår vardag, våra yrken, vår fritid? 

Några av inslagen fanns representerade på alla konferenser, exempelvis Skolverket och 200 timmar teknik.

Därefter fortsatte dagen med tre valbara pass där deltagarna valt pass efter intresse och målgrupp. Emellan passen fanns möjlighet att besök någon av konferensens utställare och att få ny energi i form av lunch, kaffe och goda tillbehör.     

CETIS tackar Git Börjesson och hennes kollegor på Göteborgs universitet för ett gott samarbete och en välarrangerad konferensdag!

Programmet

Program Göteborg - TiS 2018 (pdf)

Förmiddagens gemensamma föreläsningar

Workshops och seminarier

Här presenterar vi ett antal dokumentationer från den regionala teknikkonferensen i Göteborg 2018.

Målgrupp: Förskola - årskurs 3, fritids

Målgrupp: Förskoleklass - årskurs 9

Målgrupp: Årskurs 7-9, Gymnasium

Utställare

Utställare Freken och Studi
Utställarna Freken och Studi.se

Utställare på TiS 2018

Avslutning

Lotteri på namnbrickan.
Susanne Engström håller i den uppskattade utlottningen på namnbrickorna - CETIS traditionella lotteri.

 


Foto: Charlotta Nordlöf, CETIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -