Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Konferenser/Rikskonferenser/TiS2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

Teknik på prov eller Prov på teknik

Eva Hartell, fil.dr, lektor, leg lärare, Haninge kommun

Målgrupp: åk 4–6, åk 7–9
Text och foto: Katarina Rehder, CETIS

Eva

Teknik är ett brett ämne och Eva Hartell menar att det gör det svårbedömt. Kunskapskraven kan vara svårtolkade och det kanske inte alltid är så lätt att veta vad ett väl utvecklat resonemang innebär. Lärare behöver stöd och faktafrågor för att kunna göra en rättvis bedömning. Under ett seminarium på Rikskonferensen berättade hon om sin och Per Norströms studie i ämnet teknikbedömning. De har kommit fram till att förutsättningar för rättvis bedömning måste förbättras och att arenor för samarbeten behöver skapas.

Eva berättar att i klassen bör pedagogen göra jämna, återkommande uppföljningar och ställa frågan om eleverna har förstått. Bedömning sker inte endast på prov och läxförhör, det är något som bör pågå hela tiden, både när det gäller praktiska och teoretiska övningar.

Kamratbedömning är ett tips från Eva. När elever tittar på varandras arbeten blir det en stark metod som de själva lär sig på. När elever gör egna frågor till prov eller till en klasskamrat befäster de sin egen kunskap. Eva berättade också om hur viktigt det är att eleven får komma till sin rätt, genom att få skriva prov, att få bygga och konstruera samt att få berätta om sina kunskaper.

När man konstruerar prov är frågorna viktiga, men man bör också kunna se de tänkbara svaren, menar Eva.  Formulera frågorna korrekt, gärna tillsammans med annan kollega, elever kan inkluderas och låt gärna andra läsa igenom frågorna innan provet används. Fundera ut de tänkbara elevsvaren och hur du kan poängsätta dem.

Eva tipsar om att inte ha provet sista dagen eller sista veckan av en period. Då hinner man inte med att förbättra den kunskap som saknas eller ge tillräcklig feedback på provet. Du kan som pedagog också hinna få feedback från dina elever.

"- Tänk på att bedömning är för elevernas skull!" avslutar Eva Hartell.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -