Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Konferenser/Rikskonferenser/TiS2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

Vad då tekniska system?

Håkan Borgström, journalist

Målgrupp: årskurs 4-6
Text och foto: Katarina Rehder, CETIS

Håkan

Håkan Borgström har givit ut ett femtontal böcker och flera populärvetenskapliga böcker för barn, där många av naturvetenskapens mysterier tas upp. Han menar att barnen har rätt att få veta allt om världen som omger dem, hur den ser ut, varför saker är som de är och hur kan vi påverka våra liv och vår miljö. I sitt skrivande arbetar han lite efter modellen Hur funkar det? och med fyra metoder, som går att applicera i undervisningen; nyfikenhet (ställ frågor), humor, oväntade samband (spis och diskmaskin i samma apparat) och inspiration (t.ex. från naturen eller från personer som gjort något värdefullt).

Håkan är inspirerad av härmapan människan som imiterar naturen och den sortens kunskap som kommer från sidan. Frågor som varför sjunker flyktingbåten, varför fuskas det med avgaser, varför blir det stopp i avloppen, kan alla sättas in i teknikperspektiv och diskuteras i klassen i samband med t.ex. samhällskunskap eller med NO.

Nästa bok Håkan ger ut handlar om de tekniska systemen. Han menar att det är en demokratifråga att veta hur tekniken fungerar. Han vill också att vi ska tala mer om människans roll i de tekniska systemen, för utan människorna har vi inga tekniska system. Vi bör begripa systemen för att inte bli slav under dem. Alla system måste någon gång kontrolleras eller underhållas, det görs av människan. Se bara på trafiksignaler och det kaos som blir när de inte fungera. Håkan pekar också på att det finns små system i de stora systemen. Fundera på symaskinens alla funktioner, tillsammans bilder de en helhet som i sin tur ingår i det elektriska systemet.

Håkan funderar också på om inte politiker skulle behöva vara tekniker, och vice versa!

Ett viktigt tips till alla från Håkan Borgström:
Läs tillsammans med barnen!


Vad då tekniska system? Håkan Borgströms presentation (pdf 1 MB, nytt fönster)

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -