Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Konferenser/Rikskonferenser

TiS 2017 loggan

Louis de Geer konsert och kongress
Louis De Geer konsert & kongress

Konferensens talare

Rektor LiU
Helen Dannetun, rektor vid LiU

Kommunalråd Norrköping
Lars Stjernkvist, kommunalråd, Norrköpings kommun

Skolverket presenterar
Johnny Häger, Skolverket

Helena
Helena Kvarnsell, Björknässkolan

Claes
Claes Klasander, CETIS

Pär föreläser
Pär Holmgren, naturskadespecialist, Länsförsäkringar

Karin
Karin Stolpe, NATDID

Eva och Susanne
Eva Björkholm och Susanne Engström, KTH

Nätverkande och mingel

Kaffe och fruktpaus

Mingel på mötestorget

Fin utsikt från Louis de Geer.

Flickor gillar teknik.

Mingel på mötestorget.

Teknisk pryl

Mingel bland utställningarna.

Utställare Majema

Utställare TiS 2017 - Sagitta.

Utställare

Hur fungerar denna?

Utställningarna

Underhållning på kvällen
Musikunderhållning och teknikquiz under middagen på måndagskvällen. Foto: Katarina Rehder

Lottdragning

På väg hem.
Foto: Katarina Rehder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

Dokumentation från konferensen Tekniken i skolan i Norrköping 16-17 oktober 2017

På denna webbsida finns dokumentation från konferensen – bilder, texter, länkar. Här finns alltså möjlighet att både rekapitulera sådant du var med om, och att finna det du inte hann med. Sprid sådant du uppskattar! Och fortsätt gärna använda #teknikeniskolan

Tillsammans formar vi framtiden!

Claes inleder konferensen.

Ännu en gång har många tillsammans genomfört en härlig och givande konferens om "tekniken i skolan". Medverkande, deltagare, utställare, arrangörer, konferensanläggning, LiU och personal har alla bidragit till att det blev två intensiva dagar med mycket samtal och kunskapsutbyte. Tack! Utvärderingarna som vi fått in pekar också på väldigt nöjda konferensdeltagare. Det gläder oss! Varje rikskonferens är en manifestation över dem som arbetar med och för ett likvärdigt teknikämne.

TiS2017 – en konferens i en föränderlig tid

Konferensen genomfördes i en tid av förändring. En ny läroplan och en ny kursplan för teknikämnet är på väg att implementeras. Dessutom hoppas vi på ett positivt besked om att ämnet ska få 200 timmar i den nya stadieindelade timplanen, ett beslut som kommer att få stor påverkan. Mycket av konferensen kom därför att handla om hur vi ska tolka kursplanens olika delar, hur vi ska vikta undervisningens fokus och progressionslinjer. Den typen av samtal är nödvändiga!

Likvärdig men inte likformig.

Undervisning om teknik bedrivs fortfarande på ganska olika sätt över landet. Men genom att diskutera övergripande om hur vi ska förstå teknikämnets syften, kunskapsbas och de förmågor som eleverna ska utveckla kan vi bättre placera in de undervisningsområden vi planerar för i vår dagliga verksamhet. Att se till teknikämnets helhet är en nyckel för att inte bli en vindflöjel i en föränderlig tid. På så sätt stärker vi gemensamt ämnets identitet – ett behov ämnet har haft länge. I det perspektivet kan man säga att teknikämnet både behöver befästas och utvecklas.

Tack till alla!

Konferensen hade inte varit möjlig att genomföra utan stöd och gott samarbete. Vi vill framför allt tacka Linköpings universitet, dess institution ISV, LiU-IT och Fakturasupporten. Även Louis de Geer Konsert & Kongress är värd stor tack för lättsam koordinering, god teknisk support, smakfull mat och fin service. Tack alla!

Och personligen vill jag tacka alla på CETIS som jobbat intensivt för att göra konferensen lyckad – ingen nämnd, ingen glömd!

Nu blickar vi framåt mot 2018 då CETIS igen tänker arrangera regionala konferenser på ett antal orter i landet. Välkomna då!

Claes Klasander
Föreståndare, CETIS

TiS 2017 – Inledning

Fartfylld dans av studenter på LiU.
Fartfylld dans med Dance Machine, studenter vid LiU, inledde konferensen.

Robot-Claes
Roboten behöver en omstart när hen fastnat i en loop.

Se fler bilder och läs vad roboten hade att säga:
Roboten hälsar välkommen (pdf)

 

Nu kör vi - de valbara aktiviteterna startar.
Charlotta Nordlöf och Claes Klasander, CETIS - dags för måndagens valbara aktiviteter.

Konferensens talare - ett urval

Dag 1:

Johnny presenterar
Johnny Häger hade gjort en wordmap av Kursplanen i Teknik. Det inringade ordet är Programmering.

Dag 2:

Tre stora utmaningar - Ekologi, Ekonomi, Energi
Pär Holmgren berättar bl.a. om de tre stora utmaningar vi står inför - Ekologi, Ekonomi, Energi.

Mötestorget

Mötestorget var ett nytt inslag på Tekniken i skolan. Från tidigare utvärderingar har vi sett att deltagarna vill mötas och utbyta tankar och erfarenheter. Syftet med torget var alltså att skapa organiserade möten, där deltagarna fick utbyta tankar och diskutera kring teknikdidaktik. Mötestorget bestod av flera olika stationer.

Mötestorget TiS 2017
Plan 5 - Gunnar Höst (till vänster i bilden) svarade på frågor om NATDID.

På plan 5 kunde man välja att diskutera och ställa frågor till olika experter. Där fanns Skolverket, NATDID och två doktorander.

Mötestorget

På plan 3 och 4 kunde alla diskutera kring Concept cartoons, svara på frågor via mentimeter.com som senare redovisades i plenum, ta del av tankeväckande löpsedlar och skriva sina egna tankar på CETIS åsiktskort. Korten sattes upp med klädnypor och bildade en färgglad åsiktssamling.

Deltagarna kunde också göra en övning där man man i kuvert hittade slumpvis valda delar från kursplanen i Teknik och efter dem planera ett arbetsområde i Teknik. Vi hoppas att diskussionerna och samtalen vid de olika stationerna var givande och att nya tankar föddes.

Ta del av fler bilder och texterna på åsiktskorten:

Valbara aktiviteter -
föreläsningar, seminarier och workshops

Här följer dokumentationer från ett urval av de valbara aktiviteterna:

Utställare

Mingel bland företagsutställare och idéutställare.

Mingel bland utställarna.

Intresseväckande teknikböcker.

Mingel bland utställarna.

MV Nordic:s monter

Fler bilder och förteckning över:
Utställare

Avslutning

Konferensen avslutades i vanlig ordning med lottdragning på namnbrickorna med priser som utställare och övriga sponsorer bidragit med.

Avslutning med lottdragning.


Några citat från utvärderingarna:

  • Bra, full med senaste nyheterna, forskningar och förbättringar om tekniken i skolan.
  • Jag behöver påfyllning i teknik. Har alldeles för få högskolepoäng i ämnet och behöver påfyllning. Det var bra.
  • Kul att få träffa andra tekniklärare och diskutera ämnet.
  • Inspirerande. Värdefullt att träffa fler inom samma ämne då ämnet är smalare än det borde vara.
  • Otroligt bra och givande. En förmån att få åka och inspireras. Uppskattar att andra än bara lärare är med på scen. Pär Holmgren var mycket bra. Intressant med andra perspektiv. Bra att visa på den forskning som finns. Karin Stolpe var mycket bra och tydlig.
  • Det behövs fler idéutställare från skolor.

Regionala konferenser 2018

Nu börjar planeringen för våra regionala konferenser 2018. Håll utkik här på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev Tekniken i skolan.


Programmet TiS 2017

För dig som är intresserad av att ta del av programmet:

Program för Tekniken i skolan 2017
Program för Tekniken i skolan 2017 - TiS 2017 (pdf 1,1 MB)

Foto: Christina Wallnér


Dokumentation från tidigare rikskonferenser

Här presenteras referat och bilder från de två tidigare rikskonferenserna.

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -