Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Kurser

Raketen är symbol för tekniken lyfter.

 

 -  

Kurser

Eftersom behovet av kompetensutveckling inom ämnet Teknik är mycket stort och CETIS är en förhållandevis liten organisation har vi valt att inte på egen hand erbjuda nationella kurser. Istället har vi samarbetat med landets lärarutbildningar kring framför allt grundläggande kurser i teknik. Det är dels ett sätt för oss verksamma i lärarutbildningen att bygga upp en något så när gemensam syn på ämnet, dels - och framför allt - kan vi tillsammans nå många fler aktiva lärare och blivande lärare i grundutbildningen.


Kursutbud av högskolor och universitet

Göteborgs universitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

  • NO/Tekniklärande Fsk 15 hp
  • Naturorienternade ämnen och Teknik för grundlärare F-3, 30 hp
  • NO och teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp

Högskolan Kristianstad

Jönköping University

Karlstads universitet

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Se även Stockholms Universitet, längre ned på sidan.

Linnéuniversitetet - Kalmar/Växjö

Linköpings universitet

Kurserna ges vid avdelningen LEN (Lärande, Estetik, Naturvetenskap) som är en del av ISV (Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier) på Linköpings universitet, Campus Norrköping. Kurserna ges på distans och därmed helt utan campusträffar.

Malmö högskola

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola

Stockholms universitet

Se även Kungliga Tekniska högskolan, högre upp på sidan.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp

För mer information se:
Lärarutbildningsportalen/Stockholms universitet

Södertörns högskola, Stockholm

Umeå universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet


Kursutbud av andra kursarrangörer

Innovationshistoria

Föredrag och kurser med människan och tekniken i fokus.
www.innovationshistoria.se

Teknik för noviser

Hur man skapar rörelse, ljus och ljud. För lärare, mammor/döttrar och andra tekniskt nyfikna. Distanskurser, kvälls-, helg- och veckokurser. Även workshops, seminarier och föredrag om: "Hur man skapar lika möjligheter inom tekniken".
Läs mer på www.aurell.se


 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -