Nyhetsbrev "Teknikundervisning i skolan"Visa/dölj innehåll

Nyhetsbrevet  Teknikundervisning i skolan är ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte för alla med intresse för teknikämnet och för teknikundervisning. Du kan läsa längre artiklar, idéer och information kring teknikundervisning, intervjuer med lärare och elever, du hittar notiser och tips på olika typer av litteratur och undervisningsmaterial för alla årskurser. I varje nummer delar Claes Klasander med sig av aktuella tankar i ledaren.

I Teknikundervisning i skolan bidrar också flera myndigheter och personer med texter. Forskarrutan innehåller aktuell forskningsinformation, Skolverket har en återkommande spalt med aktuella nyheter och flera av CETIS medarbetar skriver om intressanta områden för din teknikundervisning. Du hittar också information om våra egna inspirationsmaterial, kurser och konferenser samt andra aktörers kompetensutvecklingsinsatser där vi medverkar.

Prenumerera på nyhetsbrevetVisa/dölj innehåll

Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och skickas digitalt till din e-postadress, vanligtvis fyra gånger per år.

Du behöver enbart fylla i din mailadress i fältet till höger om texten ”Din e-postadress:". Avanmäla prenumerationen går också att göra via länken.

Efter att du har klickat på Anmäl så kommer du att ta emot ett e-postmeddelande som ber dig bekräfta detta.

På så sätt kan inte någon annan anmäla dig till prenumerationslistan mot din vilja. CETIS förbinder sig att inte sprida dina uppgifter vidare.

För att prenumerera på CETIS nyhetsbrev anmäler du dig via länken nedan:

Prenumerera på Tekniken i skolan

Nyhetsbrev och information från oss kan komma att skickas ut vid andra tillfällen än nyhetsbrevets utgivningsdatum. Vi förbinder oss som tidigare att ej lämna dina uppgifter vidare. Exempel på information som kan skickas ut, utöver nyhetsbrevet är:

  • Kortare nyheter
  • Konferensinformation
  • Frågor om enkätmedverkan

Forum för idéer och erfarenheterVisa/dölj innehåll

Du som prenumererar får nyhetsbrevet i din-post, det går också bra att läsa det här på vår hemsida och även som tidning i issuu. Teknikundervisning i skolan är i år inne på sin 27e årgång och utkommer fyra gånger per år.

För att kunna fungera som forum för idé- och erfarenhetsutbyte är vi intresserade av bidrag från våra läsare.

Har du något som du tror skulle vara lämpligt för nyhetsbrevet - ett eget material eller tips om något du tycker vi borde ta upp - tveka inte att ta kontakt med oss!

Teknikundervisning i skolan skickas ut via e-post till landets samtliga grundskolor, kommunala utbildningsförvaltningar,

gymnasieskolor med teknikprogram, landets lärarutbildningar och till enskilda prenumeranter.

För att läsa tidigare nyhetsbrev, hittar du dem på vår arkivsida. Teknikundervisning i skolan utkommer fyra gånger per år, det är också Sveriges äldsta teknikdidaktiska nyhetsbrev, och omfattar  cirka 18 sidor.

Utgivningsplan 2022Visa/dölj innehåll

Nyhetsbrev

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Med reservation för ändringar.

Deadline insänt material

31 januari

20 april

16 augusti

25 oktober

Utkommer

28 februari

23 maj

31 augusti

29 november