Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Nyhetsbrev

Språk i naturvetenskap och teknik.

Språk i alla ämnen – uttrycksformer för upptäckare

Text och foto: Katarina Rehder, CETIS
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 4, december 2015

Språk är vårt främsta redskap för lärande och utveckling. Vi kommunicerar det vi har lärt oss, det vi vill lära oss och om vi har förstått en instruktion eller ett budskap. Det finns många olika uttrycksformer som kan inspirera till olika former av muntliga och skriftliga uppgifter. Hur kan vi då arbeta med språket inom teknikämnet? Vi har tittat på inriktning och exempel för gymnasiet.

Skolverket har arbetat fram ett underlag, både för grund- och gymnasieskolan med exempel på hur skolan kan arbeta med språk inom Teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med materialet är att ge förslag på olika områden som tar vara på elevernas lust att lära sig om omvärlden och för att sedan förmedla sina kunskaper och budskap till andra.

Fördelar

Fördelarna att arbeta med språk och olika former av presentationer är många. Dels för att en del elever arbetar bäst med muntliga presentationer, andra med digitala presentationer, några med skriftliga presentationer och dels för att de ord och uttrycksformer man lär sig får en innebörd och språkutvecklingen gynnas.

Välj en presentationsform

Presentationsformerna som Skolverket ger exempel på är muntliga presentationer, journalistiska texter, digitala presentationer, reklam och information och litterära presentationer. Andra texttyper som t.ex. bruksanvisningar, pressreleaser och rapporter är fler idéer som går att utveckla.

Ny teknik - nya uttrycksformer

Oskar Ekman berättar om uttrycksformerna.
Oskar Ekman berättar om uttrycksformerna.

Oskar Ekman har arbetat fram materialet och han menar att ny teknik gör att elever hittar nya sätt att utrycka sig på och man kommunicerar många gånger analytiskt om ämnen och områden. Skriver elever en text om någonting tekniskt måste eleven också lära sig nya ord och uttryck. Att arbeta med texter väcker lusten och ökar engagemanget att lära sig mer om omvärlden. Oskar säger också att det är viktigt att hitta samarbeten kollegor emellan, som att arbeta med språkläraren och få deras bild av vad eleverna redan kan eller vad de behöver.

Objektivitet, argument och nyfikenhet

Att arbeta med teknikjournalistik är lärorikt då man lär sig att presentera någonting objektivt. Eleverna lär sig göra research och kanske intervjuer. De ska sedan presentera sin kunskap på ett visst sätt till en bestämd målgrupp. Man lär sig anpassa språk och ord som målgruppen ska förstå och på ett objektivt sätt.

De digitala presentationerna kan elever göra med enkla verktyg och få dem innehållsrika och tilltalande. Dessutom har många elever ganska stor vana att använda digitala verktyg och de kan bli extra motiverade att arbeta i den miljön. Reklam och information ger eleverna kunskap i argumentationsteknik samtidigt som de lär sig kring ämnet. I de litterära presentationerna kan eleven välja att t.ex. presentera en person som de vill lära sig mer om och eller kanske en tidsepok som varit betydelsefull, eller varför inte om tekniska förändringar genom tiderna. Möjligheterna att utveckla språket inom teknikämnet och vice versa är många.

Titta på Skolverkets webbplats och ladda ner exempel på uppgifter som passar dina elever:
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, Skolverkets webbplats

Vid frågor går det bra att kontakta
Marie Israelsson
marie.israelsson(at)skolverket.se


Nyhetsbrev nr 4, december 2015 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -