Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Nyhetsbrev

Ångmaskinhallen Eskilstuna stadsmuseum


Pip och Petra flyttar in

Text och foto: Åsa Egeld Foto: Louise Hackelberg
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 2, maj 2016

I ångmaskinhallen trängs de stora maskinerna sida vid sida. Här finns hjul, hävstänger, pumpar och lok - allt i en salig blandning. I ångmaskinhallen visas en tid då Sverige bygger många av sina tekniska system, en tid då järnvägen anläggs, kanaler grävs och vattenledningar dras. I ångmaskinhallen är tekniken inte inbyggd, utan kolvar axlar och kugghjul är fullt synliga. Åsa Egeld delar med sig av skolverksamheten.

I ångmaskinhallen
I ångmaskinhallen lär vi oss om Teknik och SO med hjälp av Pip och Petra.

För oss ligger historia och teknik nära. För att förstå hur samhället förändras när till exempel cykeln, tåget och elektriciteten slår igenom är det både teknisk utveckling och historia som vi talar om. Vi närmar oss även naturvetenskapen, att förstå hur en ångmaskin fungerar gör att nyfikenheten om vattnets olika faser väcks. Museer har möjlighet att visa både teknik och historia tredimensionellt så att upplevelsen berör många sinnen. En stor del av museers samlingar är föremål som människor har tillverkat för att kunna uppfylla sina önskningar, vilket gör att det kollektiva minne som museerna utgör är en guldgruva för den som undervisar i Teknik likväl som Historia.

För det yngsta

I ångmaskinhallen passar det bra att sammanföra Samhällsorientering med Teknik. För våra yngsta besökare har vi en dramatiserad visning där två små möss vill flytta in i ångmaskinhallen. I dramatiseringen samtalar mössen med maskinerna som presenterar sig och berättar om sina liv innan de flyttade in på museet. Där blir samhällskunskapen en naturlig del av tekniken och efter dramatiseringen får barnen gå runt i ångmaskinhallen och uppleva maskinerna med hela kroppen. Som avslutning tittar vi på bilderna i museets egen bok ”Pip och Petra flyttar in på Stadsmuseet”. Besöket tar ungefär en timme och visningen passar barn mellan 3 och 7 år.

Skola, läroplan och lärarutbildning

När vi bygger skolprogram på Eskilstuna stadsmuseum gör vi det tillsammans med lärare och elever. Vi utgår även från läroplanen eftersom vi vill att museibesöket ska vara en del av elevernas lärprocess. En annan sak som vi lägger extra stor vikt vid är att skolprogrammet fungerar lika bra för flickor och pojkar och att vi inkluderar olika lärstilar. Vi har även ett samarbete med Mälardalens högskola vilket innebär att alla som går på förskollärarutbildningen och tidiglärarutbildningen kommer till Eskilstuna stadsmuseum en halvdag under sin utbildning.

Det finns säkert museer i närheten av din skola som arbetar på liknande sätt. Ta tillvara på museernas kunskap om föremål, teknikens och samhällets utveckling, det kan bli en helt ny upplevelse av Teknik!

Läs gärna mer på webben om
Eskilstuna stadsmuseum

 


Nyhetsbrev nr 2, maj 2016 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -