Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Nyhetsbrev

ArkDes logga

ArkDes är ett nationellt centrum för arkitektur och design.

Smarta städer –
bostadsfrågor och drivkrafter

Text och foto: Katarina Rehder, CETIS
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 2, maj 2016

MadeléneBakomliggande drivkrafter är viktiga för stadsutveckling och bostadsbyggande. Handeln blev tidigt viktig för utveckling av mötesplatser, här behövde man god tillgänglighet, logistiska lösningar och exempelvis lagringsutrymmen. Effektiviserat arbetssätt under 1900-talet blev en faktor till förändring. Madeléne Beckman, museipedagog på ArkDes berättar om hur och varför vi byggt som vi gjort, allt för att passa våra nya behov.

Smarta lösningar finns överallt inom staden. Stadsbebyggelse innebär mycket mer än att bygga hus och se till att staden är framkomlig. Parker, serviceanläggningar, arbetsplatser m.m. ryms inom begreppet.

- Vi har byggt hus och städer smartare under lång tid, men nu på helt andra sätt än för hundratals år sedan. För inte så länge sedan lärde vi oss att utforma köket så det blev lättarbetat, vi lärde oss installera hissar, och centralvärme. Hur smart är inte det! Då behövde vi inte längre ta hänsyn till kakelugnens eller eldstadens placering.

Maskinen blev ett ideal och vi började standardisera mått och rummens utformning under 1900-tatets början. Lägg till att toalett, centralvärme, rinnande vatten blir standard, det var en fantastisk utveckling. En del av utveckling berodde faktiskt på att vi inte längre hade råd att anställa personal i hemmen. Allt skulle vara mer lättstädat eftersom alla helt enkelt blev tvingade att ta hand om sina hem själva!

Just nu byggs ArkDes om, efter nya behov. Mycket passande eftersom jag träffar Madeléne som berättar om hur vi har behovsanpassat byggteknik och lösningar. 2016 kretsar ArkDes kring bofrågan. Var vill vi bo, hur vill vi bo och hur ska miljön runt omkring oss se ut? Vi behöver tänka i banor som kvalitets- och hållbarhetsfrågor. Nutiden är spännande och framtiden ser ut att innehålla intressanta lösningar på utmaningar som vi haft under lång tid. Inte minst då bostadskrisen är en ständigt återkommande fråga. Här kan skolämnens som Teknik, Samhällsorientering och NO samsas och nyttja varandra.

Bostadsbrist

Hus

När bostadsbristen blev ett stort problem bestämde sig ledande politiker för att råda bot på Sveriges bostadsmisär. Tornkranen var en förutsättning för att kunna genomföra miljonprogrammet vilket innebar att en miljon nya bostäder byggdes. Nu kunde mycket prefabriceras och lyftas på plats av kranen. När oljekrisen var ett faktum och energikostnaderna sköt i höjden blev det ett problem att hus läckte från fönster och tak. Av misstagen lär vi oss hitta nya lösningar och konstruktioner. I dag har vi glas som till och med tar bort allt ljud utifrån och dessutom rengör sig själva.

Vad är smart?

I dagens stadsbyggnad behöver vi smarta lösningar, fortsätter Madeléne. I avloppstrummor som leder vatten bygger man in turbiner, vi odlar på tak för att förbättra luften och sänka temperaturer i städer. Detta är bara några exempel på hur vi kan ta till vara på resurser. De gröna taken suger upp vattnet vid skyfall och dagvattensystemen avlastas. Vidare finns goda exempel på hur vi kan förvandla utrymmen som redan finns till något nytt. Under Londons gator, i tunnlar och skyddsrum har man börjat odla grönsaker och svampar. Temperaturen där är konstant och det enda man egentligen behöver är ljus. Dessutom är det inte många skadedjur som hittar dit. Alltså behöver man inte bekämpningsmedel. Är det inte intressant i vilka banor vi kan tänka gällande stadsbyggnad för att få en miljö som är av kvalitet för människor och miljö?

Makt har också varit en drivkraft för arkitektur. Betraktar vi slott, kyrkor och andra maktens boningar ser vi de olika tidsepokerna tydligt. Vi byggde stort, högt och respektingivande, vilket vi fortfarande gör. Se bara på de otroliga hus som just nu byggs främst i Asien.

Trä

Här i Sverige har trä varit ett självklart val inom byggsektorn. Efter flera stora stadsbränder under 1800-talet förändrades dock byggnormerna. Lagen som talade om att hus byggda av trä endast fick uppföras i två våningar antogs. Andra material började användas, som t.ex. armerad betong. Men lagen om max två våningar i trä hävdes 1994. drivkrafter Man ansåg då att det går att skydda trä från eld genom att sätta gipsskivor över träkonstruktionen. Nu byggs 8-våningshus i trä i Sundbyberg utanför Stockholm och arbetsmiljön för dem som jobbar i branschen har blivit bättre genom trä som byggmaterial. Nya byggkrav som gäller är att hus ska kunna plockas isär vid rivning, vilket är enklare att göra med hus byggda i trä i stället för betong. Vidare är trä dessutom en fantastik råvara, nya träd växer upp igen.

ArkDes och skolan

Barn som springer uppför en trappa.Alla som arbetar och engagerar sig i skolans teknikämne har en utmaning att tillsammans med andra skolämnen och aktörer hitta nya lösningar på framtidens behov. ArkDes vänder sig till flera målgrupper och ser gärna arbeten över gränserna.

- Vår pedagogiks tre främsta målgrupper är skola, familj och vuxna och vi följer tre spår – Teknikspåret, Färg och form och Stadens utveckling. Inom skolprogrammet tar vi emot fyra till fem klasser per dag, allt från F – gymnasiet och här erbjuder vi också fortbildning för lärare och ger seminarier. Titta in på webben och läs mer, avslutar Madeléne:
Upptäck skola - ArkDes


 

På tal om trä...

Trästock

Anna Hedberg och Ted Hesselbom på Sigtuna museum kommenterar också om att bygga i trä. Genom utställningen Trä - tiden är ingenting visar de upp trä som ett modernt material. Läs även gärna artikeln:
Trä- tiden är ingenting - Tekniken i skolan nr 1 2016

Är trä ett hållbart alternativ i samhället?

- Ja det märks inte minst nu med alla nya material som utvecklas från trä; textil, material till 3D-skrivare, ersättare för plast. Även de moderna höghus som byggs med trä som viktigt material, både i stommarna och som dekorativa fasader visar på träets möjligheter framöver. /Anna Hedberg

Varför bygga hus i trä? Varför använda trä i dag?

- I långa tider av fred och med hög brandsäkerhet så som i dag ökar användandet av trä som material till byggnader igen. Just nu uppfattar jag trä som ett av de mest trendiga materialen till fasader i offentliga byggnader och bostadshus. Intresset för trä och traditionella tekniker är givetvis delvis en del av ett ökat historiskt intresse med sökande efter rötter och tradition. /Anna Hedberg

- Trä känns också mer relevant när hållbarhet och ekologi är viktiga mål inom olika typer av verksamheter. Känns mycket viktigt med förståelse för detta i skolans värld. /Ted Hesselbom

Varför tror ni trä är ett framtida material?

- Eftersom det är ett förnyelsebart material, som också är hälsosamt och inte gör onödiga ingrepp i kretsloppet är det ett material som bidrar till en hållbar utveckling. /Ted Hesselbom

 


Nyhetsbrev nr 2, maj 2016 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -