Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Nyhetsbrev

Johan
Johan Boström

Masker

Teknik och Estetik i lärarprogrammet

Text och foto: Katarina Rehder
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 2, maj 2016

Johan Boström som undervisar i teknikens didaktik på Linnéuniversitets lärarprogram jobbar över ämnesgränserna. Som ansvarig för kursen Teknik för undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3 funderade han på varför den ämnesövergipande potential som existerar mellan ämnen som Teknik och Estetik inte nyttjas i utbildningen. Under hösten 2015 fick Johan möjlighet att hålla i ett antal teknikworkshops i kursen Praktiska och estetiska ämnen för undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3. CETIS fick en pratstund med Johan.

Det är under studenternas tredje termin som Johan har fått möjlighet att utveckla samarbetet. Än så länge är det småskaligt men han hoppas att kunna utveckla samarbetet, inte bara med de estetiska ämnena utan även se hur ett ämnesövergripande arbetssätt kan nyttjas mellan flera kurser.

- Genom att dra nytta av kopplingarna i våra olika kursplaner kan vi förhoppningsvis skapa en större förståelse hos studenterna. Detta kan hjälpa dem att i sin tur lägga upp en undervisning som syftar till att skapa en större förståelse för hur teknik, kultur och samhälle hänger ihop. Det är synd att det traditionellt sett har varit täta skott mellan ämnen som vid en lite djupare titt har mycket gemensamt. Ofta är det de naturvetenskapliga ämnena som kopplats samman med tekniken, men vi kan ju hitta fantastiska kopplingar till många andra ämnen. Kopplingar mot samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap är exempelvis klockrena. I uppstartsskedet, som arbetet fortfarande befinner sig i, är ett av målen att öka förståelsen för teknikämnet.

- När jag hörde mig för lite närmare om vilka områden som ingick i den estetiska kursen insåg jag ganska snabbt att samarbetspunkterna var fler än vad jag trott. Exempelvis arbetade de med att bygga egna instrument, detta är ju helt kompatibelt med CETIS material Teknik tillsammans. De jobbade också med dockteatrar vilket jag kunde koppla till mekanismer i form av rörliga djurmodeller. Dessutom handlade en del av kursen i estetiska ämnen om att berätta med hjälp av bilder. Här kunde jag hitta kopplingar till Pop-up böcker, även det är helt i linje med Teknik tillsammans.

- För mig har det även löst vissa schematekniska och undervisningsmässiga problem. Min kurs var svår att hinna med, både för mig och för studenterna, då den låg under julperioden och det blev därför en stor fördel att arbeta parallellt med estetkursen. Jag vill förespråka ett holistiskt synsätt på lärande och önskar att mitt arbetssätt ska bidra till både en vidgad och fördjupad förståelse hos studenterna. Jag återkommer gärna och berättar mer när arbetet har kommit längre. Vill någon höra av sig går det bra!

Johan Broström
johan.bostrom(at)lnu.se


Teknik - drake -rörliga djurmodeller

Teknik tillsammans, som Johan nämner i texten ovan, är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Du hittar flera arbetsområden där bild, estetik och teknik passar bra att arbeta med tillsammans. Arbetsområdena Pop-up böcker, Rörliga djurmodeller och Vi gör musik är de områden som Johan har med i sin undervisning.

Titta in på Teknik tillsammans så hittar du fler arbetsområden som kan passa dig och dina elever.

 


Nyhetsbrev nr 2, maj 2016 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -