Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Nyhetsbrev

Claes

Claes Klasander
Foto: Katarina Rehder

 


Inför TiS 2017 i Norrköping

Text: Katarina Rehder, CETIS
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 2, maj 2017

Redan när vi tackade alla medverkande, deltagare och utställare efter höstens regionala konferensserie TiS 2016 var planeringen igång med TiS 2017. Inspirerade av alla vi träffat på höstens fem konferensorter tycker vi det känns fortsatt viktigt att information, kunskap och nyheter sprids bland alla tekniklärare, pedagoger, skolledare och andra som deltar. Det är nämligen mycket som är på gång inom undervisningsområdet Teknik. Under de regionala konferenserna mötte vi många som berättade om vikten av att få tid att träffa kollegor och få utbyta åsikter, tankar och råd. Det tänker vi erbjuda än mer av på rikskonferensen i höst.

Claes Klasander, föreståndare för CETIS, detta är den 13:e nationella konferensen i Norrköping, vilka förändringar i programmet har du sett genom åren du har arbetat med konferenserna?

– Framför allt är det att gruppen av medverkande har vidgats. I början var det mest lärarutbildare, sedan tillkom fler och fler lärare, efter det organisationer som t.ex. naturskolor, Science centers, KomTek's, museer och representanter för företagsgrupper, och så har vi allt fler forskare. I år har vi haft ett enormt söktryck på medverkande, så vi har varit tvungna att gallra. Man kan kalla det "angenäma bekymmer", även om det känns tråkigt att behöva tacka nej till några. Likaså har utställarnas skara vuxit och skiftat något i karaktären över åren. Det vi fortfarande är öppna för fler av, är lärare som vill komma som "idéutställare".

Vad är unikt för i år?

– Unikt... Ja, kanske! Vi prövar ett nytt koncept som vi kallar "Mötestorget". Vi tänker oss det som ett "organiserat mingel" under en dryg timme på flera av de Geer-hallens våningar. Medan hälften av deltagarna är på en storföreläsning, rör sig den andra halvan runt på "Mötestorget". Tanken är att man som konferensdeltagare ska få chansen att diskutera mera med andra kollegor, kring angelägna frågor.

På "Mötestorget" kommer det därför finnas olika former av stationer med blandade innehåll. Där vill vi få fart på åsikter och erfarenhetsutbyte kring t.ex. bedömning, undervisningsinnehåll, fortbildning, utrustning, stadieeller skolformsspecifika ämnen. Det kan bli både diskussionsgrupper, experthörn, klotterplank och mentometeromröstningar!

Vad hoppas du deltagarna får med sig hem?

– Jag tror att många fortfarande känner att de vill ha mer inspiration kring vad teknikämnet kan och bör innehålla, men också samla på sig både beprövade och nya sätt att undervisa. Kunskap som leder till att man som lärare känner att man kan medverka till att teknikämnets 200 timmar används på ett bra sätt för eleverna. Man ska bli stärkt – en blandning av utmanad och bekräftad!

Vilka typer av föreläsare och workshops finns med?

– Man kommer att hitta lärare, forskare, studenter, professorer och personer från näringsliv och organisationer i programmet. Därtill kommer alla utställare, från icke-vinstdrivande aktörer till företag. Naturligtvis har vi med Skolverket. Dessutom kan vi lova att en klimat- och teknikintresserad meteorolog kommer att finnas med! Känd från TV, så att säga. Digitaliseringen kommer belysas från olika perspektiv, förmågorna likaså. Vi har också bidrag om t.ex. språkutvecklande arbetssätt i teknik, teknik i förskola och fritidshem och ännu mer om teknik på gymnasiet än på förra konferensen!

Som sagt, planeringen är i full gång och vi kan utlova ett brett och spännande program den 16-17 oktober.

I juni öppnar vi anmälan för deltagare och programmet kommer att vara klart i samband med det. Anmäl dig innan den 12 september då priset höjs. Välkommen!

Tekniken i skolan 2017 - välkommen!

 

Bilder från en av CETIS tidigare teknikkonferenser.
TiS 2017 äger rum i Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping enligt tradition. Bilderna är från en av CETIS tidigare teknikkonferenser. Foto: Christina Wallnér

 


Nyhetsbrev nr 2, maj 2017 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -