Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Nyhetsbrev

Claes


Pröva dina vingar

Text: Claes Klasander, Föreståndare, CETIS
Foto: Katarina Rehder, CETIS

Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 3, oktober 2017

"Sitt inte inne som björnen i bur, det är att slösa med livet!" Citatet kommer från filmen Örnungar från 1944, där Lasse Dahlqvist spelar en civilingenjör med flygintresse och Alice Babs dotter till en generalkonsul. Det ges tillfällen att brista ut i sång och i just detta fall heter sången "Gå upp och pröva dina vingar!". Här finns lite teknikintressant och tänkvärt att fundera över. Ja, kanske inte filmen i sig, men utifrån sången och dess tema.

Då tänker jag att teknikundervisningen och eleverna tjänar på tre saker: För det första att röra sig ut i omgivningen – det stora klassrummet utanför skolans väggar. För det andra att öva sig på att betrakta världen från ovan. För det tredje att låta eleverna pröva sina vingar. Bra exempel för att praktisera detta kan man finna i stadsbyggnad och frågor om urbaniseringen.

Exempel och progressionslinjer

När kursplanen för Teknik i syftesdelen framhåller att "För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig" är det nödvändigt att då och då exemplifiera viktiga tekniska aspekter genom att låta eleverna erfara dem i autentiska miljöer, genom autentiska möten. På så sätt kan man komplettera kunskaper som inhämtas på annat sätt. I kursplanen står det också att undervisningen "ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen". Kring detta ska eleverna under nio skolår utveckla sina förmågor längs ett antal progressionslinjer, till exempel: "jag-vi-den andre", "det enkla-det komplexa" och "närsamhället- det storskaliga-det globala". Lägg till en historisk förståelse.

Överblick

När eleverna i de tidiga skolåren bekantar sig med sin tekniska omvärld är deras närmaste omgivning en fantastisk källa att utgå från, vare sig det är stad eller landsbygd.

Tekniska samhällsförändringar kan eleverna uppleva genom huskonstruktioner, stadsbyggnation och infrastrukturer. En del går att se från "elevens horisont", men mycket är dolt för ögat och en del måste man tänka sig genom att man flyger över det tekniska landskapet – som Nils Holgersson. Att med eleverna långsiktigt öva denna rörelse mellan närstudier och överblick utvecklar deras systemtänkande och förmåga att analysera samhällets förändring och konsekvenserna därav. För oss lärare kan jag rekommendera att följa IVA:s projekt Framtidens goda stad!

Autentiska utmaningar och framgångsfaktorer

När vi också vet att elevernas förutsättningar för att gå vidare och förstå den roll teknik spelar i vidare studier och yrkesliv är kraftigt beroende av deras hemförhållanden, bör skolans teknikundervisning också vara kompensatorisk. Genom autentiska möten kan vi erbjuda andra förebilder, som också kan bidra till att utjämna genusskillnader i attityder till teknik. Ett bra exempel på det är Womengineer och deras projekt IGEday där 50 företag och 1446 tjejer deltog i år. Att bygga undervisningen på autentiska tekniska utmaningar i samverkan med företag, föreningar, kommunala förvaltningar etc. är också både roligt, viktigt och stimulerande – för både lärare, elever och samverkanspartners!

Läs mer:

 


Nyhetsbrev nr 3, oktober 2017 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -