Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida - kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Nyhetsbrev

Didaktiska samtal i kaffepausen.
Susanne Engström, Lotta Nordlöf, Nina Kilbrink, Cecilia Axell och Christian Magnusson för didaktiska samtal i kaffepausen. Foto: Claes Klasander

Bjørn föreläser.
Bjørn-Tore Esjeholm.
Foto: Claes Klasander


Sommarens Rockelstad-seminarium -
Aktuell forskning i teknikdidaktik

Text: Jonas Hallström, CETIS
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 3, oktober 2017

Rockelstad slott
Rockelstad slott är platsen för teknikdidaktiska seminarier. Foto: Charlotta Nordlöf

Den svenska teknikdidaktiska forskningen bryter ny mark och får genomslag både inom vårt lands gränser och internationellt. I Sverige har CETIS årliga sommarseminarium för forskare och forskarstuderande i teknikdidaktik hållits den 15-16 juni på Rockelstad slott i Södermanland, den konferensanläggning som har blivit så synonym med sommarseminariet att det allmänt kommit att kallas "Rockelstad-seminariet".

Målet med Rockelstad-seminariet har varit en ganska informell men ändå strukturerad tillställning, med följande huvudsakliga innehåll:

 1. Att diskutera aktuella teknikdidaktiska texter som deltagarna skrivit. Seminariet har under åren varit en samlande punkt och inom dess ramar har vi tillsammans behandlat spirande forskningsfokus, projektplaner, artikelansatser, avhandlingskapitel med mera.
 2. Att inventera vad som pågår av teknikdidaktisk forskning i Sverige och Norden samt att fortsätta diskussionen om framtidens teknikdidaktiska forskning: vad är angeläget att satsa på – ur ett nationellt, nordiskt och internationellt perspektiv?
 3. Teknikdidaktik i ett internationellt perspektiv. Vid nästan varje seminarium har vi haft en eller flera internationella medverkande, så ock i år från det nordiska grannlandet Norge.

Texterna till årets seminarium innehöll ett brett spektrum av forskning från det teknikdidaktiska forskningsfältet, t.ex. kring

 • autentiskt lärande,
 • programmering i teknikundervisningen,
 • teknik i SO-undervisningen,
 • lärares och elevers attityder till teknik och teknikundervisning,
 • förmågor i teknik,
 • rekrytering till STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
 • teknik och genus.

Dessa forskningsområden sattes också i relation till pågående förändringar i det svenska skolväsendet, speciellt när det gäller programmering där det gavs perspektiv både från forskare och representanter från Skolverket och NATDID (Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik).

Vår norske gäst var Bjørn-Tore Esjeholm från Norges Arktiske Universitet i Tromsö. Esjeholm presenterade sin egen forskning om autentisk teknikundervisning och hur klassrumsaktiviteter i det norska ämnesområdet Teknologi og design kan spegla de kunskaper och praktiker som ingenjörer använder i sin profession. Esjeholm talade också om läget för teknikundervisning och teknikens didaktik i norska skolor inom det ämnesövergripande området Teknologi og design. Enligt Esjeholm blir ToD systematiskt nedprioriterat och lärare undervisar därmed inte så mycket som de borde inom detta ämnesområde. En av anledningarna är att det inte har status som "riktigt" ämne. Norge följer också, enligt Esjeholm, den internationella programmeringstrenden i och med att det även där finns förslag om ett nytt ämne i "teknologi och programmering".


Nyhetsbrev nr 3, oktober 2017 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -