Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Nyhetsbrev

SamiSami Vihriälä
Foto: Mats Kamsten


Teknikåttan fyller 25 år 2018!

Text: Katarina Rehder, CETIS
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 4, december 2017

Detta kommer särskilt att uppmärksammas på årets final som arrangeras av Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, där kunskapstävlingen även tog sin start 1993. Sami Vihriälä nationell projektledare för Teknikåttan berättar för CETIS om bakgrund och kommande planer.

Tävlingen Teknikåttan
Foto: Fredrik Bjernulf

Teknikåttan har under dessa 25 år vuxit till en rikstäckande och återkommande tävling där cirka en tredjedel av landets åttor deltar årligen. I dag drivs Teknikåttan av elva lärosäten gemensamt, där en högskola eller ett universitet ansvarar för de regionala tävlingarna. Kvalomgång och rikstävling med final planerar vi tillsammans. Själva finalen turas man om med att arrangera och 2018 är det dags för Linköpings universitet.

Vad är egentligen Teknikåttan?

- Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. De tävlande får svara på både teoretiska och praktiska uppgifter. De klasser som går vidare i tävlingen får i uppgift att utveckla någon form av konstruktion som ska utföra en viss uppgift.

- Det är fantastiskt roligt att kunna se alla dessa lärare och elever som deltagit genom åren. Att se deras engagemang och prestationer ger hopp om framtiden, säger Sami Vihriälä.

Syftet då?

- Det huvudsakliga syftet med tävlingen är att väcka intresse för naturvetenskap och teknik bland flickor och pojkar, stimulera deras fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende, säger Sami. Han fortsätter att berätta att Teknikåttan vill visa att det finns alternativa vägar till kunskap. Genom att relatera till vardagsnära teknik och genom att anlägga nya perspektiv på naturvetenskapliga fenomen ska eleverna lockas att ta fram kloka svar på kluriga problem. Därigenom stärks också elevernas tilltro till sitt eget sunda förnuft.

Resurs för lärare

Teknikåttan kan även fungera som en resurs för lärare som undervisar i Teknik och naturvetenskapliga ämnen i hela grundskolan. Genom att utnyttja databasen Kunskapsnätet och använda sig av frågorna i undervisningen kan hela klassen arbeta med och fördjupa sig i den teknik, eller de fenomen, som frågorna handlar om.

Stolta och värdiga vinnare 2017

Vinnarlaget 2017

Vinnare 2017
Foto: Teknikåttan

Läs mer om Teknikåttan på
Teknikåttans webbplats

 


Nyhetsbrev nr 4, december 2017 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -