Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Nyhetsbrev

200 timmar i Teknik!

Text: Claes Klasander, föreståndare CETIS
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 1, februari 2018

Precis innan jul firade vi lite inne på mitt kontor i Norrköping. Anledningen var att regeringen ÄNTLIGEN beslutat om den nya stadieindelade timplanen. I den slås det fast, för första gången sedan Teknik blev ett eget skolämne för alla och i alla grundskolans årskurser, att ämnet också kommer få 200 egna timmar i timplanen. Det var värt att fira! Men det förpliktigar också!

Vi hoppas nu att alla – lärare, rektorer, skolchefer m.fl. – uppmärksammar denna förändring och ser till att eleverna får den undervisning kursplanen och timplanen lovar dem inom teknikämnet. Timplanen träder i full kraft 2018-07-01.

Den nya timplanen säger att Teknik ska undervisas med minst:

  • 47 timmar i lågstadiet
  • 65 timmar på mellanstadiet
  • 88 timmar på högstadiet

Summa summarum 200 timmar. Lika mycket som vart och ett av de naturvetenskapliga ämnena Teknik delade timplaneutrymme med tidigare (ja, den gamla timplanen gäller ju fortfarande). För många skolor kan detta bli en utmaning. Men en både intressant och givande sådan, tänker jag. Teknik är ju ett viktigt, inspirerande och utvecklande skolämne.

Teknik på schemat

Nu måste det alltså stå "Teknik" på schemat i alla årskurser! Redan denna åtgärd är viktig för att ämnet ska kunna synliggöras. Eleverna ska veta att de är med om teknikundervisning! I kursplanen för Teknik finns flera progressionsstråk som förutsätter att eleverna har fått undervisning innan de tar nästa steg. På högstadiet ska eleverna få goda förutsättningar att hinna utveckla de fem förmågor kursplanen nämner och även sträva mot högre betyg.

Bra med fler kollegor

Ytterligare en bra sak är att lärare får fler kollegor att diskutera teknik och teknikundervisning med, nu när ämnet verkligen ska finnas ordentligt på alla tre stadierna! Det kommer att utveckla ämnet. Skolorna måste anställa lärare som har kompetens att undervisa och behörighet att sätta betyg i årskurs 6. Samma sak gäller för högstadiet. Då blir det fler teknikkollegor.

Nya möjligheter

Jag hoppas också att man på många skolor ser detta som en gnista och en möjlighet att sätta upp en långsiktig plan för att fortbilda och kompetensutveckla fler lärare i teknik under de kommande åren. Lärarlyftskurser är en av flera möjliga lösningar. Men det behöver utbildas många fler! Teknikämnets 200 timmar var ett väldigt viktigt första steg. Nu gäller det att fylla de 200 timmarna med gedigen teknikundervisning. Ett spännande arbete ligger framför oss! På CETIS ska vi göra vad vi kan för att hjälpa till.

Fakta

För dem som vill ha "svart på vitt" hittar man den nya timplanen i Bilaga 1 i Skolförordningen (2011:185), se:
Skolförordning (2011:185) - riksdagen.se

CETIS har under fem år drivit kampanjen "Tänk 200!". Syftet har varit att argumentera för ett eget timplaneutrymme för teknikämnet. Nu är vi glada att det har hänt!

 


Nyhetsbrev nr 1, februari 2018 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -