Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Nyhetsbrev

CN
Charlotta Nordlöf


Hallå Charlotta Nordlöf!

Text och foto: Katarina Rehder, CETIS
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 1, februari 2018

Du har avlagt licentiatexamen inom teknikens didaktik, vid TekNaD, Linköpings universitet med titeln Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen.

Vill du berätta vad din forskning handlar om?

- Jag har undersökt tekniklärares attityder till ämnet och sin undervisning. Med attityder menas mer än om det är roligt eller tråkigt, attityd är ett brett begrepp som innefattar olika aspekter av känslor och upplevelser. Jag har speciellt tittat på lärares upplevda kontroll, som en aspekt av attityd. Upplevd kontroll innebär hur yttre faktorer, "kontexberoende" och inre faktorer, upplevd "självförmåga" påverkar lärarens upplevda kontroll av sin undervisning. Det kan t.ex. vara att avsaknaden av en tekniksal på skolan försvårar arbetet för läraren och han eller hon inte kan undervisa på önskat sätt. Upplevd självförmåga kan t.ex. påverkas av utbildning och eget intresse samt medföra en ökad upplevelse av kontroll.

Varför valde du just det området?

- Det är viktigt att få en ökad förståelse för teknikämnet och teknikundervisning ur lärarnas perspektiv. Dels för att jag själv har en bakgrund som tekniklärare, men också för att tidigare forskning visar att läraren har stor betydelse för eleverna på olika sätt. Genom mer kunskaper om lärarnas attityder till teknikundervisning kan tekniken i skolan utvecklas och förbättras.

Vilka slutsatser har du dragit?

- Dels att det kan se olika ut, lärare har olika attityder och samma lärare kan ha olika attityder till olika delar av teknikundervisningen. Tidigare forskning visar vikten av utbildade lärare. Jag ser också att utbildning är viktigt när det gäller attityd till teknikundervisning. Lärare med tekniklärarutbildning har med högre sannolikhet positiv attityd till sin undervisning. Det är viktigt med en plan för teknikämnet på skolan, och att ha tid avsatt för teknikundervisning – det ökar också sannolikheten för att läraren ska ha positiv attityd. När det gäller lärarnas upplevda kontroll ser jag att lärare upplever att tid tillsammans med andra tekniklärare för planering och för att diskutera teknikundervisning bidrar till positiv påverkan och underlättar för lärarna.

Hur genomförde du dina studier?

- Genom två delstudier. Den ena är baserad på ett enkätmaterial med drygt 1100 tekniklärare i grundskolan som svarat, den andra bygger på intervjuer med tio grundskollärare som undervisar i Teknik.

 


Nyhetsbrev nr 1, februari 2018 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -