Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Nyhetsbrev

Carina

Carina Brage blev årets alumni 2012. Foto: Håkan Brage


Lära Teknik utanför klassrummet

Text och foto: Carina Brage, KanKar AB
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 1, februari 2018

Tidigt i min lärarkarriär upplevde jag att klassrummet var för trångt – vi måste ut! I teknikämnet hittade jag ingen litteratur om aktiviteter för ett lärande utomhus. Jag skrev då en egen bok "Att lära teknik ute". Jag anser att teknikämnet passar utmärkt att genomföra på andra arenor än klassrummet för måluppfyllelse i ämnet. Jag tror inte på att vara ute under alla lektioner utan en växelverkan mellan ute och inne är det bästa. Det finns moment som är mycket bättre att ha inomhus och andra som ämnar sig bättre utomhus.

Lagom till Skolforum 2017 kom den tredje revideringen av boken "Att lära teknik ute" ut med en del förändringar utifrån erfarenheter från fortbildningsdagar i Teknik. Mål för högstadiet togs bort och istället ligger fokus på förskoleklass, fritidshem och grundskolan årskurs 1-6. Jag upplever att här finns generellt sett, enligt mina erfarenheter också de mest flexibla lärarna då det gäller att lämna klassrummet. Detta tror jag beror på flera olika anledningar såsom t.ex. organisation och scheman. Högstadiets lärare kan förstås också använda aktiviteter från boken då flera aktiviteter är från det centrala innehållet i läroplanen. Skolans värdegrund, hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande beskrivs som en grön tråd i läroplanen. I den här boken är kapitlen indelade utifrån dessa huvudrubriker med fokus på teknikämnet och dess mål.

Varför ska vi vara ute när vi kan vara inne?

Eller tvärtom varför ska vi vara inne när vi kan vara ute? Hur vi ser på platsen för lärande är mycket olika. Det finns inget skrivet i läroplanen att vi ska gå ut för att lära. Det står heller inte skrivet att vi ska vara inne i ett klassrum för att lära. Det mesta kan förstås genomföras inomhus, men mervärdet i att lämna klassrummet då och då är värt varje minut som det tar att förflytta sig både för hälsan och att påvisa för barnen att det finns olika platser och metoder för undervisning och lärande. Jag välkomnar med min största famn 200 timmar Teknik! Teknik – skolans roligaste ämne måste synas tydligt i förskoleklass, fritidshem och i grundskolan. Digitalisering kommer tydligt i kommande läroplan i teknikämnet och den finns också därute…!

Några aktiviteter att genomföra

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. (Lgr 11, Kapitel 1, Skolans uppdrag, s. 10).

Diskussioner och samtal om teknik är intressant att diskutera i alla åldrar. Vi har alla, oavsett ålder, många erfarenheter av teknik. Utgå gärna ifrån de aktiviteter som barnen intresserar sig för just nu.…när vi promenerar och rör på oss väcks andra tankar till liv än inne i klassrummet.

Teknikpromenad

Syfte: Att tänka efter och reflektera om tekniken runt omkring oss och vilken teknik vi använder i vår vardag dagligen. Diskutera och reflektera över olika teknikval och hur tekniken har förändrats över tid. Genomförande: Dela in barnen två och två. Låt barnen under promenaden diskutera och berätta för varandra hur många tekniska innovationer de använt från det de steg ur sängen fram till dagens tekniklektion. För varje teknik de använt ska de ta upp något från marken – en sten, en gren eller en kotte – för att hålla räkningen på hur mycket teknik de har använt. Berätta sedan för varandra om vad för slags teknik och hur många tekniska saker som du använt.

Kommentar: Det här är även en bra uppgift att ta till när ni ska förflytta er från en plats till en annan. En promenad ger fysisk aktivitet, där alla kan delta. Det är ett utmärkt tillfälle att ge barnen en fråga som diskussionsunderlag. Nästa promenad kan till exempel ta upp frågor som: Behöver vi all den teknik som omger oss? Digitalisering vad betyder det egentligen? Hur påverkar tekniken miljön? Frågorna är många och spännande, så passa på att ta en delar av tekniklektionen till kreativt tänkande och barnens egna reflektioner om olika teknikval och drivkrafter.

Solfångare

Solfångare som värmer en köttbulle.

Material: billykta, ståltråd, gaffel, (köttbulle).

Syfte: Att praktiskt konstruera en energiomvandlare från solenergi till värmeenergi.

Genomförande: Införskaffa en cirkelformad billykta. Den kan man köpa eller få gratis från bilskroten. Glaset och själva lamporna tas bort. Sedan fungerar parabolen som en solfångare. För ut en gaffel eller en ståltråd genom hålet där själva glödlampan satt. På den sätter man exempelvis en köttbulle, för at påvisa värmen tydligt. Stek köttbullen i solen! Placera gärna en annan köttbulle på en gaffel i marken bredvid solfångaren för att känna skillnaden på köttbullen i solfångaren och den som är utanför.

Vill du kontakta Carina går det bra att ringa henne på 0708-81 23 36.


Läs om Carina Brages bok Att lära teknik ute i nyhetsbrevets:
Boktips

 


Nyhetsbrev nr 1, februari 2018 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -