Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Nyhetsbrev

Emma
Emma Linnman Foto: Emma Mossberg


Ta bussen till tekniken!

Text och foto: Emma Linnman
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 1, februari 2018

I Västerås finns JIV, Jobba i Västerås. Man arbetar för en bra arbetsmarknad och för god kompetensförsörjning. Inom JIV finns projktet Teknikbussen med syftet att öka intresset för teknik hos tjejer. Emma Linnman som är projektledare för Smart Industri och Teknikbussen, berättar hur de arbetar och vad de vill uppnå.

Inspirerande teknik

Tanken om att starta Teknikbussen kom efter ett antal intervjuer med arbetsgivare i branschen kring hur de arbetar med praktik på företagen. Sammanfattningsvis är det enbart ett fåtal arbetsgivare som arbetar strukturerat med praktik, om man gör det sker det oftast högre upp i åldrarna och inte på grundskolan. Arbetsgivarna arbetar även mot dem som redan är "frälsta", det vill säga de som redan går en teknisk utbildning. Om vi ska kunna öka den generella rekryteringsbasen till teknikbranschen behöver vi nå dem som inte tidigare sett teknik som ett framtida yrkesval. Det behöver göras på ett nytt sätt samtidigt som arbetsgivarna behöver bli bättre på att berätta om vad de faktiskt gör.

Brist på kunskap kring arbetsmarknaden

JIV kan, utifrån många tusentals lektioner i Arbetsmarknadskunskap med ungdomar mellan 10-19 år, bekräfta att de har för lite kunskap kring arbetsmarknaden, arbetslivets förutsättningar och möjlighetet samt en stor kunskapsbrist om yrken och branscher generellt, och i synnerhet kring teknikbranschen. Frågan blir därför; hur ska ungdomar kunna välja något som de inte har kunskap om?

Besök på arbetsplatser ökar intresset

Under 2017 har över 300 tjejer från år 2 på gymnasiets program inom områdena samhällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi- samt naturvetenskap i Västerås och Fagersta fått följa med Teknikbussen. Även tjejer i årskurs 9 från fyra grundskolor i Västerås har fått en inspirerande dag i teknikens tecken. Resultaten från arbetsgivarbesöken har varit fantastiska, genomsnittsbetyget på frågan om dagen var bra ligger på 4,3, där fem är högst. På frågan vad de tänker på när de hör ordet teknik har ord som svårt, tråkigt, matte och elektronik bytts ut mot utveckling, framtiden, möjligheter, jobb och robotar. Vi frågar alla tjejer som deltar på Teknikbussen vad de kan tänka sig att arbeta med i framtiden. I början av dagen var det bara i en av grupperna där ingenjör var det mest populära yrket, till skillnad från slutet av dagen då ingenjör var det mest populära yrket i över hälften av grupperna. Kort sagt, det händer något hos tjejerna när teknikbranschen visas upp, med alla de möjligheter som branschen har att erbjuda.

Samverkansprojekt

Teknikbussen har tagits fram inom Smart industri i Östra Mellansverige, ett samverkansprojekt finansierat av Europeiska socialfonden. JIV är projektägare för Västmanlands del och fick som inriktning att titta på en metod för "samordning mellan företag och olika nivåer i utbildningssystemet när det gäller praktik och lärande på arbetsplatser". I ansökan om Smart Industri påtalades tydligt kompetensbristen inom tekniksektorn i östra Mellansverige. Inom de kommande 10 åren väntas stora pensionsavgångar och fram till år 2030 kommer det behövas ca 30 000 nya ingenjörer i Sverige. Industrin visar på en ojämn könsfördelning där en överlägsen majoritet är män.

Med Teknikbussen hoppas vi kunna ge tjejer en rättvis bild av vad framtidens arbetsmarknad har att erbjuda. Vi berättar var jobben finns och hur de kan vara med och påverka världen till det bättre genom att ge sig in i teknikbranschen. Samtidigt vill vi hjälpa arbetsgivarna i teknikbranschen att bli bättre på att kommunicera med en ny målgrupp.

Om vi ska kunna öka den generella rekryteringsbasen till teknikbranschen behöver vi möta utmaningen tillsammans och på ett nytt sätt, här tror vi att Teknikbussen kan göra skillnad.


Nyhetsbrev nr 1, februari 2018 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -