Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Nyhetsbrev

 


Exempelmaterial för 200 timmar i Teknik

Text och foto: Katarina Rehder, CETIS
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 2, maj 2018

När regeringen i slutet av förra året beslutade att teknikämnet får 200 egna timmar i en stadieindelad timplan, ville vi se över hur undervisningsoch lektionsförslag ser ut. Både på vår egen hemsida, www.cetis.se, men också ute på skolorna. Vi tittade också på Skolinspektionens granskningsrapport från 2014 som visar på olika brister, bl.a. att stor del av teknikundervisning omfattar ett oreflekterat görande. Det vill vi ändra på.

Lotta och Susanne
Charlotta Nordlöf och Susanne Engström

Susanne Engström och Charlotta Nordlöf ägnar en del av sitt arbete åt att ta fram ett förslag på undervisningsteman, från F-9. Några dagar intensivt arbete på internat, för att dra upp riktlinjer och strategier inför de kommande åren, resulterade i en inledning på ett exempelmaterial. Tanken är att visa upp ett antal teman för alla årskurser där de olika förmågorna i Teknik kan nås. Det kommer att presenteras som ett schema där man väljer vilka förmågor man vill arbeta med, då inom olika teman. Temana kopplas till årskurser man arbetar i och progressionen kommer att finnas som en röd tråd genom materialet.

Fördela 200 timmar

- Konceptet består av fem olika varianter, lager, som kan mixas och som erbjuder stöd för lärare att välja undervisningsteman, säger Susanne Engström. Varje del med aktiviteter och innehåll är lämpade för totalt 200 timmar fördelat på nio årskurser. Charlotta Nordlöf berättar att konceptet inte är ett läromedel. Det ska ses som exempel på hur man kan fördela de 200 timmarna och då utveckla förmågorna och samtidigt arbeta med det centrala innehållet. Förhoppningen är att materialet ska ge inspiration, idéer och det ska kunna ses som ett översiktsmaterial.

- Exemplen tar utgångspunkt i förmågorna och kopplar till det centrala innehållet. Förmågeordningen kan ändras och är inte statiskt. Nu när vi arbetar med att ta fram exempel är syftet att hitta teman som inte tillhör de vanligaste områdena inom teknikundervisning. Vi vill visa på ämnets bredd, fortsätter hon.

Resurser

Aktiviteterna ska inte kräva alltför omfattande materiella resurser och vi ska försöka ge förslag på hur man kan få tag på utrustning, materiel, läromedel m.m. Skolverksmodulerna som finns på Lärportalen är ett sådant exempel. Tanken är att man ska få förslag på hur man hittar olika typer av samarbetspartner.

En bit på väg

- Två varianter har vi kommit långt med, nu ska vi utveckla ytterligare tre varianter. Förhoppningsvis ska delar av materialet vara färdigt till hösten och kunna presenteras på CETIS regionala konferenser. Vi måste också se till att vi kan presentera materialet på ett tydligt sätt och se till att det finns tillräckligt med beskrivningar och tips, avslutar Susanne.

 


Nyhetsbrev nr 2, maj 2018 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -