Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Nyhetsbrev

Bokomslag - Teknikdidaktisk förskning för lärare - Bidrag från en forskningsmiljö.


Ny antologi om teknikdidaktisk forskning - för lärare

Text: Jonas Hallström, CETIS och TekNaD, LiU
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 2, maj 2018

Nationella centret för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, NATDID, har i samarbete med forskningsmiljön TekNaD, Teknik, naturvetenskap och didaktik vid LiU och CETIS, givit ut en antologi i teknikens didaktik för att lärare ska kunna få stöd av den senaste forskningen: Teknikdidaktisk forskning för lärare. Bidrag från en forskningsmiljö.

De olika bidragen i boken kan användas på flera olika sätt, till exempel som fördjupning och inspiration eller ett sätt att vidga vyerna inom något område, eller som källa till konkreta idéer och tips om undervisning.

Bokens kapitel är professionsvetenskapliga texter, en medelväg mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga texter. I professionsvetenskapliga texter strävar forskarna efter att lyfta fram de resultat som är mest relevanta för lärares arbete i skolan. Formatet innebär bland annat att forskarna ger färre detaljer kring de vetenskapliga metoder som de använt för att samla in och analysera data. Samtidigt ska forskarna presentera tillräckligt mycket information för att läsaren ska förstå i vilket sammanhang studien är gjord.

Några exempel på resultat som presenteras i boken är att lärare med lärarutbildning i Teknik har en större benägenhet att ha en positiv attityd till teknik och teknikundervisning. Och är läraren positiv så påverkar det elevers resultat positivt, enligt Charlotta Nordlöf. Cecilia Axell beskriver i sitt kapitel hur etiska frågor kring tekniken och dess relation till människan, samhället och naturen sällan har några enkla svar. Dock kan användning av skönlitteratur i undervisningen vara ett effektivt verktyg för att föra etiska och filosofiska resonemang kring tekniken med eleverna.

Tekniska system kan vara en utmaning att ta upp i undervisningen, visar forskningen. Detta gäller t.ex. när man ska avgöra när en samling samverkande komponenter kan sägas vara ett system, eller var gränsen går mellan ett system och dess omgivning. Genom att använda relevanta modeller och begrepp menar Jonas Hallström, Claes Klasander och Patrick Schooner att både lärare och elever kan göra dessa två typer av avgränsningar, och därmed få en bättre förståelse av tekniska system.

Boken kan beställas som fysisk bok från
Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID)

Boken går också att ladda ner i elektronisk version från DiVA:
Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö - DiVA

 

 

 


Nyhetsbrev nr 2, maj 2018 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -