Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Nyhetsbrev

 


Kan du rädda din stad?

Text: Katarina Rehder, CETIS
Foto: Fredrik Österlund och David Einar
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 2, maj 2018

I framtiden kan klimatförändringarna bli synligare och effekterna av dem bli fler. Kommunikation om behovet av klimatanpassning vänder sig ofta till kommuner, politiker och företag. Men ungdomarna är en av de viktigaste målgrupperna. Det anser Lotta Andersson, adjungerad professor och Tina Neset, universitetslektor vid Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet. De har tillsammans med sina kollegor utvecklat ett dataspel om klimatanpassning för att användas på gymnasieskolor.

Dataspelet om klimatanpassning och utvecklarna Tina Neset och Lotta Andersson.
Dataspelet om klimatanpassning och utvecklarna Tina Neset och Lotta Andersson.

Lotta Andersson som arbetar på kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och Tina Neset har under ett antal år funderat på ett klimatdataspel.

Tidigare har Lottas arbete med att stödja samhället med klimatanpassning främst vänt sig till länsstyrelser och kommuner, men nu har man breddat målgruppen. När man på SMHI tog upp på vilket sätt man kan aktualisera för ungdomar hur samhället kan anpassas till klimatförändringar dök idén på nytt upp kring ett spel. Spelet är ett tillägg till Minecraft, som kan sägas är ett digitalt lego där man kan bygga sin egen värld.

- När vi tänkte på vilka som främst kommer att drabbas och vem som kommer att behöva anpassa sig till klimatförändringar är det de som är unga i dag. Effekterna av klimatförändringar kommer att bli tydligare och tydligare. Ungdomar spelar så det är naturligt att nå dem genom ett spel, som visserligen är på låtsas men med riktiga förutsättningar, säger Lotta. Därför är spelet utvecklat för att kunna användas i skolan.

Diskutera för gemensamma beslut

Tina Neset berättar att spelet inte bara handlar om att ge ungdomar kunskaper om klimatförändringar. Genom spelet kan de sitta i grupper och ta gemensamma beslut i frågor som rör olika lösningar och åtgärder t.ex. vid översvämningar eller värmeböljor. Ungdomarna lär sig att diskutera, prioritera och bli handlingskraftiga. Spelet ska träna dem på att få en helhetssyn på olika problem och sätta in klimatförändringar i större sammanhang.

Tre världar är framtagna för spelet; Storstaden, Kuststaden och Älvstaden. Alla påverkas de av klimatförändringar på olika vis och nu är det spelarna som ska prioritera och möta de olika prövningarna. Till en början är det för Storstaden som spelets uppdrag har utvecklats.

- Spelande kan vara en resurs för undervisning och lärande. Det ingår i läroplanen att ge eleverna verktyg för att förstå hållbar utveckling: social, ekonomisk och ekologisk. Här passar spelet in, säger Tina Neset.

Elevers och lärares reaktioner

Tina berättar vidare att både elever och lärare har sett en potential att använda klimatanpassningsspelet i undervisningen och är positiva till konceptet med rollspel.

- Spelet kräver dock en del förkunskaper, det är bra att inleda med lektionspass kring klimat och klimatanpassning. Man kan också behöva hjälp med att få spelet installerat så att det är förberett inför lektionen. En från början praktisk lösning på detta, som visade sig vara en framgångsfaktor var att låta eleverna spela spelet som ett rollspel istället för individuellt, säger Tina.

- Vi har fått många kommentarer från testanvändare som indikerar att deltagarna lärt sig mer om hur beslut fattas samt alla olika kompromisser som behöver göras, berättar Lotta. Den inledande utvärdering visar att det finns stor potential att använda spelet som läromedel men att vissa revideringar skulle hjälpa både elever och lärare att använda spelet. Utvecklingsbehovet rör främst tydligare återkoppling under spelet så konsekvenserna av valen man gör blir tydligare, samt efter spelet under lektionstid. Förståelse för elevernas förkunskaper ska också utveckas.

Tester och lansering

Bild från dataspelet om klimatpassning.

Spelet är fortfarande i en testfas. Storstaden kommer att lanseras under hösten 2018. Om det visar sig att det blir väl använt kommer de att gå vidare med utveckling och lansering av övriga två städer under 2019.

- Storstaden är den värld som nu är spelbar med ett antal olika uppdrag. Lite finputs finns kvar på den. För Kuststaden och Älvstaden finns världarna klara, men kommer att kompletteras och uppdrag kommer att designas även till dessa städer.

Tina och Lotta hoppas på att spelet kommer att användas på gymnasieskolor med tvärvetenskapliga ingångar, eftersom såväl tekniska, naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga ingångar finns. Vi kommer även att testa att använda spelet på så sätt att gymnasielever, efter att de själva har spelat, agerar spelledare vid sessioner där deras kommunpolitiker testar spelet.

Har du frågor kring spelet får du gärna kontaka
Lotta Andersson
lotta.andersson(at)smhi.se

 


Nyhetsbrev nr 2, maj 2018 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -