Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida / Styrdokument

Att styra.

 

 -  

Styrdokument

2021-02-15

Jämförelse mellan kursplanen i Teknik inom Lgr11 och "Lgr22"

Den föranstaltade implementeringen av de reviderade nationella kursplanerna är uppskjuten till 1 juli 2022.
Ändrade kursplaner – bättre arbetsverktyg för lärarna - Grundskolan - Skolverket

Under tiden kan man förbereda sig genom att jämföra de likheter och skillnader som finns. CETIS erbjuder här en möjlighet genom att vi lagt de två kursplanerna jämte varandra, så att man kan jämföra stycke för stycke. Ladda ner pdf:en:
Jämförelse mellan kursplanerna Lgr11 och Lgr 22 (pdf)

Förutom de redan kända förändringarna avseende långsiktiga mål (förmågor och kunskapsmål), syftestext och kunskapskravens kortare formuleringar, så kan man tydligt se ytterligare några förskjutningar.

Läs till exempel Claes Klasanders ledare i CETIS Nyhetsbrev:
Teknikämnet i ett skifte - Teknikundervisning i skolan nr 1, 2021

Diskutera gärna förändringarna kollegor emellan.
Hör även gärna av er till CETIS med era funderingar!
E-post: info(at)cetis.liu.se
Eller besök oss på Facebook och Instagram.


 

I menyn till vänster har vi lyft fram styrdokumenten för teknikämnet för de olika skolformerna.

Läroplaner


Om ämnet Teknik

Teknik som allmänbildning är inte ett alldeles lysande begrepp. Men det fångar kanske ändå något av vad det handlar om. Kunskaper om och i teknik som är viktiga och intressanta för dem av oss som inte är tekniker, men som ändå dagligen och på olika sätt måste bemästra teknik av alla upptänkliga slag: textilteknik, livsmedelsteknik, transportteknik, ljudteknik, videoteknik…

Under senare år har man i flera länder arbetat med att utveckla ett kunskapsområde för barn och unga som syftar till teknisk allmänbildning. Inom den engelska språksfären finner vi följdriktigt begrepp som technological literacy, technological capability etc.

Det finns minst tre goda skäl till detta:

  • Som medborgare i en levande demokrati krävs att vi förstår grunderna för den teknik och de tekniska system som omger oss. Många av dagens viktiga samhällsfrågor - som vi direkt eller indirekt har att ta ställning till som medborgare - handlar om teknikval.
  • Vardagen underlättas av ett gott "tekniskt självförtroende". Att leka med, pröva och utveckla egna tekniska lösningar är ett sätt att göra sig förtrogen med mycket av den teknik vi dagligen kommer i kontakt med.
  • Vårt samhälle är i hög grad beroende av att vi utbildar omdömesgilla och kreativa tekniker och naturvetare inom en lång rad yrkesområden. Rekryteringsbehoven kräver att fler unga intresserar sig för teknik och teknisk utveckling. Om det är så att Teknik också fungerar som språngbräda mot naturvetenskapen kan resultatet bli ett ökat intresse också för detta kunskapsområde.

Teknik är en angelägenhet inte enbart för de äldre barnen, utan ska finnas med redan från förskolan.

Ämnet Teknik är ämnesöverskridande. Det finns inga gränslinjer mellan det praktiska och undersökande arbetet och de natur- och samhällsvetenskapliga perspektiven. Förståelse och förtrogenhet med den teknik som omger oss kräver en integration av olika kunskapsområden. Tekniken ger en unik möjlighet "att begripa genom att gripa", att använda alla sinnen för att förstå. Det finns också uppenbara samband mellan till exempel teknik och estetik - kopplingar som dock ofta glöms bort.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -