Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till Teknik tillsammans startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Teknik tillsammans webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Kommentarer och tips

Här ser vi en glad grabb som gillar att arbeta med Teknik tillsammans

 

 -  

Utvärderingsformulär

Hjälp oss att utveckla Teknik tillsammans genom att fylla i nedanstående formulär. Det tar cirka 5 minuter att fylla i formuläret.

1. Allmänt

 

b) I vilket/vilka årskurser har du testat arbetsområdet?
c) Vilken typ av utbildning har du?

2. Synpunkter på arbetsområdet

Nedan följer ett antal påståenden om arbetsområdet. Skatta på en skala 1-5 i vilken utsträckning du håller med.

1 betyder att du inte alls håller med och 5 betyder att du håller med helt och hållet

a) Jag är nöjd med arbetsområdet som helhet
b) Barnen tyckte arbetsområdet var roligt
c) Arbetsområdets upplägg hjälpte mig i undervisningen
d) Jag följde den ordning på arbetspassen som föreslogs
e) Det var inga problem att få tag på förbrukningsmaterialet
f) Antalet småuppgifter är lagom för att kunna utföra huvuduppgiften
g) Arbetsområdets utvärderingar är användbara
Kommentarer till ovanstående påståenden:  
h) Vilka delar av arbetsområdet tyckte du var särskilt bra? Varför?
i) Vilka delar av arbetsområdet tyckte du var mindre bra? Varför?

3. Barnens kunskapsutveckling

Nedan följer ett antal påståenden om målen med arbetsområdet. Skatta på en skala 1-5 i vilken utsträckning du håller med. 1 betyder att du inte alls håller med och 5 betyder att du håller med helt och hållet.

a) Arbetsområdet utvecklar barnens kreativitet
b) Arbetsområdet utvecklar barnens förmåga att planaera och utföra en enklare konstruktion
c) Arbetsområdet utvecklar barnens förmåga att använda vanligt förekommande redskap
d) Arbetsområdet utvecklar barnens intresse för teknik
e) Arbetsområdet utvecklar barnens förmåga att omsätta sin tekniska kunskap i praktisk handling
f) Arbetsområdet utvecklar barnens förmåga att fatta beslut och/eller ta ställning
g) Barnen uppnådde målen för arbetsområdet

4. Utveckling av arbetsområdet

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -