Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Verksamhet/ 200 timmar Teknik

Logga 200 timmar teknik

VARIANT 1

 -  

Matris - Variant 1 med matrisstöd

Anpassning till reviderad kursplan med start höstterminen 2022

Detta inspirationsmaterial som CETIS utarbetat har nu reviderats för att passa kursplaneändringarna. Vi har anpassat teman och områden till förändrade mål. Den reviderade matrisen för variant 1 presenteras nedan och nya matrisstöd presenteras under 2021.

 

Klicka på länken eller bilden nedan för att läsa texten i matrisen:
Matris - Variant 1 (pdf)
Matris - Variant 1

 

Klicka på länken eller bilden nedan för att läsa texten i matrisen:
Matris - Variant 1 - anpassad till ny kursplan 2021 (pdf)
Matris - Variant 1 gällande från höstterminen 2021 - 200 timmar Teknik - till pde med mer information.

47 timmar - årskurs 1-3

  • Köket; prylar och källsortering
  • Hjälpa djuren
  • Var gömmer sig datorn?

65 timmar - årskurs 4-6

  • Köket; vatten och avlopp
  • Huset i samhället
  • Energi

88 timmar - årskurs 7-9

  • Kärleksbrev
  • Problemlösning och material
  • Kläder

Matrisstöd för variant 1

Detta är ett komplement till matrisen för variant 1. För att kunna ta del av denna text behöver du först ha sett matrisen för variant 1, se pdf-dokumentet ovan. I matrisstödet ger vi råd i anslutning till hur arbetet planeras, och tips på vidare läsning och länkar.

Hela dokumentet för matrisstödet finns här:

Matrisstöd för variant 1 (pdf, som öppnas i en ny flik)
Matrisstöd för variant 1 (pdf)


Kontakt och vidareutveckling

Den här matrisen kan utvecklas och vår avsikt är att den här texten ska vara levande och utvecklas med tiden. Har du som arbetar med detta inspirationsmaterial idéer på nytt innehåll så får du gärna kontakta oss på CETIS och dela med dig.

Charlotta Nordlöf och Susanne Engström, CETIS
Kontaktuppgifter finns här:
Personal


 

Copyright © 2018 CETIS

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till BONUS. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -