Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Verksamhet

Logotyp Projekt STEM PD Net

 

 -  

Projekt STEM PD Net

CETIS och NATDID är två nationella centra knutna till Linköpings universitet. Tillsammans är vi engagerade i ett EU-projekt som berör kompetensutveckling inom STEM-området (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Namnet på projektet är STEM PD Net.

Det är ett europeiskt projekt med 14 partners från 7 länder för att utveckla dels ett nätverk för erfarenhetsutbyte och dels för att stärka möjligheterna i de olika länderna för kompetensutveckling inom STEM-fältet. Linköpings universitet har ansvar för en s.k. Intellectual Output som rör policyaktiviteter och påverkan, med syfte att stötta de aktörer som vill engagera sig i kompetensutveckling inom STEM.

För mer information om projektet se:
Project - STEM PD Net

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -