BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210913T091034Z DESCRIPTION:Under 2021 firas det att vi haft demokrati i 100 år i Sverige. Det gör vi med fyra panelsamtal på det övergripande temat Hundra år a v design och demokrati. \nhttps://liu-se.zoom.us/j/69937426131?pwd=K0x0L3h PMXFvSjEzbm4vRmdnYm45QT09\n \nHundra år av design och demokrati – Desig nens politik\, politikens design (seminariet hålls på engelska)\nPanelis ter:\nPelle Ehn\, Malmö Universitet\nVanessa Rodrigues\, Linköpings Univ ersitet och Samordningsförbundet Centrala Östergötland\nEmma Blomkamp\, University of Melbourne and Charles Stuart University\nTristan Schultz\, University of Technology\, Sydney och RMIT\n \nModerator: Dan Hill\, Vinno va\n \n \nSista seminariet för 2021:\n17 december\, 9-1130: Hundra år av design och demokrati – Visioner för framtiden \nModerator: Dan Hill\, Vinnova\n \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210929T113000 DTSTAMP:20210913T091034Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210929T090000 LAST-MODIFIED:20210913T091034Z ORGANIZER;CN="Stefan Holmlid":mailto:stefan.holmlid@liu.se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Designens politik\, politikens design - 100 år av desi gn och demokrati TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000502DD810F3A4D701000000000000000 0100000003F2D47D0151346418D9BDBD4C3167D98 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Under 2021 firas det att vi haft demokrati i 1 00 år i Sverige. Det gör vi med fyra panelsamtal på det övergripande t emat Hundra år av design och demokrati.

https://liu-se.zoom.us/j/69937426131?pwd=K0x0L3hPMXFvSjEzbm4 vRmdnYm45QT09

 \;

< p class=MsoNormal>Hundra år av design och demokrati –\; Designens politik\, politikens design (seminariet hålls på engelska)

Panelister:

Pelle Ehn\, Malmö Universitet

Vanessa Rodrigues\, Linköpings Universitet och Samordn ingsförbundet Centrala Östergötland

Emma Blomkamp\, University of Melbourne and Charles Stuart University

Tristan Schultz\, University of Technology\, Sydney och RMIT

 \;

Moderator: Dan Hill\, Vinnova

 \;

 \;

Sista seminariet för 2021:

17 december\, \;9-1130: \;Hundra år av design och d emokrati –\; \;Visioner för framtiden \;

Moderator: Dan Hill\, Vinnova

 \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR