Göm menyn

Pedagogikdagarna 14-15 mars 2017

LiU:s pedagogikdagar 14-15 mars 2017

(14 mars Campus Norrköping, Kåkenhus - 15 mars Campus Valla, C-huset)

Syfte:

Målgrupp:

 • lärare, ledare och anställda vid LiU som är ansvariga för våra utbildningar och i olika roller involverade i undervisning och lärandeprocesser

Anmälan:

Program

Program Norrköping som PDF-fil

Program Linköping som PDF-fil

14 mars campus Norrköping, kåkenhus, sal k1 - 15 mars campus valla, c-huset, sal c4

09.00-09.30 - Registrering och fika

09.30-09.45 - Inledning, Vicerektor Roger Klinth och Didacticums föreståndare Gunvor Larsson Abbad

09.45-11.00 Akademiskt lärarskap i en digitaliserad tid - presentationen som pdf-fil
                       Key-note: Max Scheja, Professor i Högskolepedagogik, Stockholms universitet

11.15-12.00 - Stationer (pass 1), innehåll - se nedan

12.00-12.45 - Lättare mingellunch

12.45-13.30 - Stationer (pass 2), innehåll - se nedan

13.40-15.00 - Minipresentationer, innehåll - se nedan

15.00-15.30 - Fika

15.30-16.15 - Paneldebatt: Professionell lärare i en föränderlig värld?

Vad innebär det att vara professionell som lärare och hur blir man det? Och hur utvecklar och bibehåller man sin professionalitet när förutsättningarna förändras? Vad kan jag göra som individ för mig själv och mina kollegor, och vad kan LiU göra för att stötta sina medarbetare i stort? Som en summering av dagens tema kommer vi att ha en intressant debatt. Under hela dagen kommer du att kunna skicka in frågor som panelen kan ta upp.

Medverkande Norrköping: Max Scheja, vicerektor Roger Klinth, Tove Törnqvist, ISV, Stefan Gustavson, ITN
Moderator: Michael Hörnquist, ITN
Medverkande Linköping: Max Scheja, vicerektor Roger Klinth, Tove Törnqvist, ISV, Aseel Berglund, IDA 
Moderator: Gunvor Larsson Abbad, Didacticum


 

stationer

 1. Föreläsningar i flera rum - Ett diskussionsseminarium Presentationen som pdf-fil
  Rasmus Wahlman, StuFF, Jonathan Nygren, LinTek, Paulina Guillén, Consensus - Sammanställning av studentåsikter
   
 2. Digitalisera din kurs - Tio tips och fem verktyg - till presentationen
  Linnea Björk Timm, Anna Söderström, IKT-studion

 3. Progressiv kamratrespons: Från skriftlig monolog till feedback-dialog*
  Fredrik Alm, IBL - Presentationen som pdf-fil
   
 4. Möjligheter och utmaningar i det internationella klassrummet*
  Cecilia Enberg, IEI - Presentationen som pdf-fil
   
 5. Återkoppling och vetenskapligt skrivande - lärdomar från projektet "Recycling knowledge"*
  Susanne Kreitz-Sandberg, Anders Hallqvist, IBL - Presentationen som pdf-fil
   
 6. Förbättrat lärande av utredningsmetodik* Presentationen som pdf-fil
  Björn Oskarsson, IEI
   
 7. Etik med volym - det småskaliga humanistiska seminariet på storskaliga tekniska program*
  Elin Palm (Norrköping), Johanna Romare (Linköping), IKK

  *Projekt som beviljats pedagogiska utvecklingsmedel från Didacticum.
   

Minipresentationer

Formatet är 15 minuters presentation följt av 5 minuter frågor. Varje deltagare kommer att ha möjlighet att lyssna på fyra presentationer.

Spår A

Decentralisering av läkarutbildningen, ett samhällsutmaningsdrivet samverkansarbete! - mer information
Lärare från Medicinska fakulteten

Revidering och implementering av nytt curriculum för interprofessionellt lärande vid medicinska fakulteten - mer information
Lärare från Medicinska fakulteten

Scenariokonstruktion för interprofessionellt lärande integrerat med programspecifika basgrupper - mer information
Lärare från Medicinska fakulteten

Portfolioexamination av interprofessionellt lärande - mer information
Lärare från Medicinska fakulteten


spår B

Skype för föreläsning
Richard Nylander, Mikael Söderström, LiU-IT

Diversity: A blessing or a curse for online collaboration? - mer information
Gizeh Perez-Tenorio, IKE

Socrative Web Quiz - mer information
Lars Wallner (Norrköping), ISV, Ann-Sofi Wedin (Linköping), IBL

Automatiserad rättning av beräkningsuppgifter i Lisam - mer information
Mikael Axin, IEI


Spår C

Virtuella patientfall i anestesiutbildning - mer information
Samuel Edelbring, Stina Hellberg, IMH

Challenges of using individual home assignments in a first year programming course - mer information
Aida Nordman, ITN

Samhällsplanerare – nytt kandidatprogram. Så arbetade vi med pedagogiska frågor under planeringen av programmet
Wiktoria Glad, Tema

Undervisa i ett interkontinental master program vid Linköpings universitet - mer information
Song Ee Ahn, IBL


Anmäl dig här senast den 1 mars - frågor: kontakta Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se, tel: 013-28 66 55


Sidansvarig: heino.ausmeel@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Apr 10 14:40:06 CEST 2017