Göm meny

Ansökan

Medlemskap i LiU Orientering och LiU Löpning – öppet för alla

Vid intresse av att deltaga i LiU Orienterings och LiU Löpnings verksamhet uppmanas man kontakta koordinator och tränare Krister Hultberg samt studentföreningarna LiTHe Vilse respektive LiTHe Syra – detta för att registreras som medlem och få information om träning och tänkbart boende. Verksamheten är öppen för alla oavsett nivå och ambition.

Krister Hultberg      Adjunkt inom biologi och kemi, koordinator, tränare och mentor
Telefon
:                   +46 (0)768 31 34 59
Email:
                       krister.hultberg@liu.se

Formell ansökan till utbildning

Ansökan till den akademiska utbildningen – både fristående kurser och utbildningsprogram – sker på sedvanligt sätt, senast den 15/4 inför höstterminen. I mån av lediga platser kan ansökan ske ända fram till terminens start.

Elin Wiik

Formell ansökan till Elitgruppen

Vid intresse av utökat stöd genom medlemskap i LiU Orienterings Elitgrupp och LiU Löpnings Elitgrupp uppmanas man kontakta koordinator och tränare Krister Hultberg snarast möjligt – detta så att personlig stöttning och boende kan förberedas i god tid. Formell ansökan till elitgrupperna sker skriftligt på särskilda blanketter:

Ansökan sändes senast den 25 augusti inför höstterminen och den 15 januari inför vårterminnen till:

Krister Hultberg
Linköpings Universitet
ITN, Campus Norrköping
601 74 Norrköping

Elitgruppernas medlemmar tas ut av LiU Elitidrotts styrgrupp med representanter från universitetets samtliga fakulteter. Elitgruppen offentliggörs efter styrgruppens möte vid varje terminsstart.Sidansvarig: Krister Hultberg
Senast uppdaterad: 2015-05-18