Matematikstudier med Peter Holgersson

Information till matematikstudenter

 • Material till till Envariabelanalys Del 2 (TNIU23)
 • 2019-01-16

  I. Läroboken ”Matematisk analys, en variabel” av Forsling & Neymark, Förlag: Liber AB, ISBN 978-91-47-10023-1
  II. Övningshäftet ”Övningar i analys i en variabel, 2001” av Göran Forsling, MAI, Linköpings Universitet

  Här finns arbetsschema, teorifrågor och inledande ledtrådar till lektionsuppgifter på arbetsschemat till Envariabelanalys del 2 för byggnadsingenjörer (TNIU23).

 • Tips vid lösning av lektionsuppgifter inom TNIU23
 • 2019-01-16

  I. Försök att lösa uppgiften på egen hand, genom att omsätta innehållet i den tillhörande föreläsningen samt ur läroboken.
  II. Försök att lösa uppgiften i dialog med en kamrat.
  III. Försök att lösa uppgiften med hjälp av dessa inledande ledtrådar.
  IV. Försök att lösa uppgiften med annan hjälp, t.ex. från läraren, mentorn eller andra studenter.

 • Material till för Envariabelanalys Del 1 (TNIU22)
 • 2018-11-05

  Här finns arbetsschema, teorifrågor och inledande ledtrådar till lektionsuppgifter på arbetsschemat till Envariabelanalys del 1 för byggnadsingenjörer (TNIU22).

 • Svar till KTR3 och KTR6 inom kurs TNIU19
 • 2018-10-08

  I detta dokument finns svaren till tidigare givna KTR3 och KTR6 inom TNIU19

 • Svar till KTR2 och KTR5 inom kurs TNIU19
 • 2018-09-14

  I detta dokument finns svaren till tidigare givna KTR2 och KTR5 inom TNIU19

 • Svar till KTR1 och KTR4 inom kurs TNIU19
 • 2018-08-25

  I detta dokument finns svaren till tidigare givna KTR1 och KTR4 inom TNIU19

 • Arbetsschema för byggnadsinengörer inom kurs TNIU19
 • 2018-06-01

  Arbetsschemat i Grundläggande kurs inom matematik för byggnadsingenjörer (TNIU19) är nu färdigt, med reservation för justering av lokaler.

 • Kurslitteratur till kurserna TNIU19, TNIU22 och TNIU23
 • 2018-06-01

  Redan under den första undervisningsdagen används följande tre läromedel inom matematikundervisningen och måste därför införskappas i god tid:
  I. Kurshäftet ”Matematisk Grundkurs för högskoleingenjörer inom byggnadsteknik, 2018” - alltså årets häfte av kursansvarige Peter Holgersson, ITN, Linköpings Universitet
  II. Läroboken ”Matematisk analys, en variabel” av Forsling & Neymark, Förlag: Liber AB, ISBN 978-91-47-10023-1
  III. Övningshäftet ”Övningar i analys i en variabel, 2001” av Göran Forsling, MAI, Linköpings Universitet

  Alla läromedel kan köpas vid studentfiket på plan 5 i Täppan.

 • Uppdaterade uppgifter till Föreläsning 8
 • 2018-02-01

  Här finns nya övningsuppgifter till Krzysztofs häfte från föreläsning 8 - alternativa uppgifter till de som finns i slutet av häftet.

Dokumentarkiv TNIU19
Matematisk grundkurs för byggnadsingenjörer

Dokumentarkiv TNIU22
Envariabelanalys I för byggnadsingenjörer

Dokumentarkiv TNIU23
Envariabelanalys II för byggnadsingenjörer