Alumn Andreas Gunnarsson

Namn: Andreas Gunnarsson

Jobb: Förskollärare på en förskola i Linköping

Var jobbar du?

- Jag jobbar på en förskola i Linköping.

Kan du berätta om ditt jobb?

- På förskolan där jag jobbar finns det fyra avdelningar som är uppdelade efter ålder. På min avdelning är barnen fyra och fem år.

Arbetet med barnen på förskolan är projektstyrt. Vilket innebär att vi pedagoger tillsammans med barnen försöker komma framåt med det aktuella projektet. Ett projektområde väljs tillsammans med barnen i början av hösten och sedan arbetar vi med det fram till början av juni. Till exempel är vårt nuvarande projekt att sätta upp en Emilteater och skapa allt som krävs runt omkring det med rekvisita, kuliss och så vidare. Men kanske även prata med barnen om vad teater är, finns det olika sorters teater och vad finns på en teater som typ sminkloge, scen. Utmaningen med ett projektstyrt arbete blir att, utifrån projektet och var barnens intresse ligger, hitta ingångar och aktiviteter för att utveckla, lära och utmana barn inom olika färdigheter. Projektarbetet genomsyrar hela vår verksamhet och miljö på avdelningen.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Det finns inga vanliga dagar på jobbet. Men det finns dagar som liknar varandra, eftersom vi har vissa rutiner som vi följer varje dag. De dagarna brukar börja med att jag kommer till jobbet mellan klockan 7-8. Min förskola har en utomhuspedagogisk profil, vilket innebär att vi är ute mycket och försöker använda utemiljön för lärande. Mycket av de aktiviteter och lärande som sker inne kan man även göra ute och det försöker vi ta fasta på. Sedan brukar vi gå in för att äta lunch och vara inne ett tag, kanske ha någon samling och ha högläsning ur någon bok. Beroende på vädret så äter vi antingen mellanmål inne eller ute. Efter mellanmålet brukar vi vara ute tills barnen går hem.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Som förskollärare får du vara med och stödja, utveckla och lära barn. Du skapar sociala relationer med dem och får följa deras utveckling på nära håll under en längre tid. Varje dag en ny utmaning. Det gör förskolläraryrket till världens bästa jobb.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- I en grupp med femton barn är det antagligen femton stycken barn som alla är på olika platser i sin utveckling och behöver utmanas och utvecklas inom olika färdigheter. Att ständigt individanpassa verksamheten till femton barn så att varje barn får just sina behov tillgodosedda är en rejäl utmaning. Men den utmaningen gör också att jobbet som förskollärare är kul och utvecklande eftersom man varje dag ställs inför nya utmaningar och situationer som gör att man ständigt utvecklas i sin roll som förskollärare.

Eftersom förskolans verksamhet i ganska stor utsträckning ska utformas efter barns intressen, behöver man som förskollärare kunna ta tillvara på de lärtillfällen som uppkommer vid planerade aktiviteter, men framförallt spontant.

Vilka egenskaper tycker du man ska ha för att bli lärare?

- För att bli lärare och kanske framförallt förskollärare behöver man bland annat vara inkännande, lyhörd och flexibel för att kunna och anpassa undervisningen/verksamheten för barnen i varje situation.

Varför valde du den utbildningen och Linköpings universitet?

- Jag gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och kände redan där att jag ville arbeta med barn. Efter gymnasiet var jag vikarie på olika förskolor några år innan jag 2011 valde att söka Förskollärarprogrammet vid LiU. Jag är från Linköping och tycker om staden så det spelade så klart in i att det blev LIU. Jag hade också hört att utbildningen vid LiU skulle vara bra, så det gjorde inte valet svårare. Förskollärarutbildningen är på Campus Norrköping men jag valde att bo kvar i Linköping och pendla med Campusbussen som går mellan Linköping och Norrköping.

Vad tyckte du om utbildningen?

- När jag började läsa hade alla lärarutbildningar precis omarbetats så när jag började hösten 2011 var min klass den första årgången på den nya utbildningen, vilket gjorde att allt kanske inte satt till 100 % i och omkring kurserna.

Utbildningen i sig upplevde jag för det mesta som väldigt kul och givande. För första gången fick jag verkligen läsa om sådant som intresserade mig och jag kände verkligen att jag fick en större kunskap och förståelse om barns utveckling och lärande. Sedan var så klart VFU (verksamhetsförlagd utbildning) en viktig del i utbildningen för att få vara med och pröva på vad förskollärarjobbet innebär lite mer konkret.

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?

- Eftersom jag arbetade inom förskolan innan jag började läsa så vet jag att jag har fått med mig kunskap från utbildningen som jag har nytta av i min roll som förskollärare. Både när det gäller teoretiska ämneskunskaper som kunskaper kring barns sociala och kognitiva utveckling. Det kändes ibland som man fick "aha" känsla, när vi läste om vissa saker.

Hur såg ditt studentliv ut?

- Eftersom jag inte flyttade till någon ny stad när jag började läsa så hade jag redan innan jag började sett lite grann av vad studentlivet kunde innebära i Linköping. Men jag märkte ganska snabbt att studentlivet var mycket mer än att ha overall och gå på kravall ibland.

Vi hade seminarier och föreläsningar 2-3 dagar i veckan vilket innebar att det blev en hel del självstudier och tid för att jobba någon dag i veckan då och då.

Har du något tips till andra som vill läsa till lärare?

- Om läraryrket verkar intressant ska man absolut söka till lärare! Men innan man söker är det bra om man funderar på vilken inrikting man är intresserad av. Man kan också "skugga en student" och få en inblick i hur det är att läsa till lärare.

Vad är ditt bästa minne från studietiden? 

- Alla vänner jag fått lära känna och umgåtts med under studietiden och de grupparbeten och seminarier vi haft tillsammans i skolan som oftast var både väldigt givande rent kunskapsmässigt och samtidigt väldigt kul.

Vad tror du att du gör om fem år? 

Antingen så jobbar jag som förskollärare eller så kanske jag läser eller har läst något av de masterprogram som finns att läsa när man är klar som förskollärare om man är intresserad av det, för att kanske i framtiden gå vidare till att forska inom förskolan.