Nationella modellen på verksamhetsnivå

Den nationella modellen består av en arbetsgång på fem steg. Här ges vägledning i hur man kan tänka när man ska använda den nationella modellen på verksamhetsnivå. Varje steg i arbetsgången har ett eget avsnitt där du hittar förklaringar till begrepp, vanliga frågor och svar som berör just det området samt exempel på hur man kan arbeta med varje steg i modellen på verksamhetsnivå,

Arbetsgang-nationella-modellen