Nya världar öppnas

På Visualiseringscenter C i Norrköping blir avancerad forskning
från Linköpings universitet lättillgänglig, begriplig och rolig. Med
interaktivitet och rörliga bilder, texter, film och ljud blottläggs
komplicerade samband.