The exhibition - Theory, Practice and Interpretation, 30 credits

Kursen utgår från digitalt baserad produktionsteknik och hur
sådan omsätts i linjära och icke-linjära medieformat inom
utställningsproduktion. Den tar således upp
utställningsproduktionens praktik och gestaltningsformer, dess
samhälleliga villkor och produktionsförhållanden.  Syftet är att
undersöka utställningsmediets möjligheter till verkligt
deltagande i angelägna samhällsdiskussioner och förmåga till
publik kommunikation, påverkan och opinionsbildning.