Master thesis in social work (two year), 30 credits

Master thesis in social work (two year), 30 credits

Spring 2021, Half-time, Norrköping

Master thesis in social work (two year), 30 credits

Spring 2021, Full-time, Norrköping

Master thesis in social work (two year), 30 credits

Spring 2022, Full-time, Norrköping

Master thesis in social work (two year), 30 credits

Spring 2022, Half-time, Norrköping

I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder. Under kursen skall den studerande under handledning planera, genomföra och rapportera en självständig vetenskaplig undersökning som försvaras och diskuteras vid ett seminarium.