Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Kemi gymnasiet

Extraktion av DNA

I varje cell finns den genetiska information som behövs för att konstruera komponenter till nya celler. Molekylen är gigantisk och komplicerad och består av två flera meter långa kedjor av atomer som kallas polymerer. Dessa är lindade runt varandra och hålls samman av fyra olika typer av så kallade kvävebaser. Det är ordningsföljden av dessa som utgör den genetiska koden.

Med hjälp av en enkel metod kan vi utvinna DNA ur exempelvis en banan eller något annat. Upplev den fantastiska DNA-molekylen och lär känna dess unika egenskaper.

Kemiska reaktioner

Låt oss göra en djupdykning i en värld som vi inte kan se. Möjligen kan vi ana vad som händer med hjälp av avancerade mikroskop som ytterst få personer har tillgång till. Denna värld består av elektroner, atomer och molekyler. En del molekyler är mycket enkla bestående av ett eller endast några få atomslag. Andra kan vara enorma och bestå av miljoner av olika atomslag.

Ännu mer spännande blir det om man låter molekyler komma varandra nära. Då kan de reagera med varandra och skapa helt nya sammansättningar som har helt andra egenskaper.

Hur vet man att en kemisk reaktion verkligen skett? Vad kan egentligen hända? Låt oss göra några experiment som både väcker förundran och fascination.

Energi och energiomvandlingar

Energi sägs var något som medför en förändring av något slag, en rörelse eller någon form av arbete. Energiprincipen säger oss dessutom att energin aldrig kan förstöras, den bara byter skepnad hela tiden.

På Fenomenmagasinet kan man få uppleva en rad olika energiformer och ännu mer intressant blir det när energin omvandlas. Energi finns överallt och styr hela vår tillvaro. Låt oss tillsammans studera några olika energiformer och det kan bli några rejäla överraskningar….

Enzymer

Enzymer har varit kända länge, fast i början visste man inte riktigt varken hur de såg ut eller hur de fungerade. Man kunde egentligen bara studera effekterna av den här intressanta gruppen av proteiner. De är så viktiga för kroppens funktioner att de verkligen förtjänar att få ett eget program. Vad gör enzymerna i kroppen och var kommer de ifrån? Kan de även vara farliga?

Den kände svenska kemisten Jakob Berzelius var den förste att beskriva fenomenet katalys och därmed lade han grunden till förståelsen kring hur gruppen enzymer fungerar. Låt oss med hjälp av några enkla experiment lära oss mer om hur enzymer fungerar.

Brottsplats Gamla Linköping

Vi berättar lite om kemiska analysmetoder och bygger upp ett case kring det stulna Mässingshornet! Eleverna får sedan i uppgift att säkerställa bevis och ringa in gärningsmannen/kvinnan med hjälp av kemisk analysteknik. Är det Piller-Hilda eller Chrille Chips…eller kanske Evert Drevert…eller är det någon annan? Bevisen kommer att tala sitt tydliga språk.