Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Hälsa och livsstil gymnasiet

Ötzi – ismannen!

Allt levande på Jorden har hittat ett sätt att överleva. Enligt evolutionsläran så föds hela tiden nya individer med en viss variation av egenskaper. De som är bäst anpassade till miljön överlever och kan föra sina gener vidare.

För cirka 5000 år sedan levde en man under helt andra villkor än vad som gäller idag. Han levde som jägare och samlare. Precis som andra levande varelser anpassade han sitt liv efter årstidens växlingar och där han kunde finna föda.

Han dog relativt ung när han försökte passera ett bergspass i Alperna. Tack vare att hans kropp hamnade under snö och is kunde han otroligt välbevarad återfinnas under en period då glaciärisen smälte.

Vad kan vi lära av Ismannen? Hur levde han? Vad åt han och varför dog han egentligen?

I människans historia har vårt sätt att leva ändrat på många olika sätt, men hur har vår kropp ändrats över tid? Vår kropp med alla dess funktioner är egentligen anpassad för ett helt annat liv, vilket kan ge en förklaring till många av de hälsoproblem vi har idag.

Porträttet av Ismannen kan ge oss många förklaringar och även funderingar över vårt nutida sätt att leva.

 

Skapa ditt eget äventyr

I läroplanen för ämnet Idrott ingår kunskapsområdet naturen och utemiljön som plats för fysiska aktiviteter, vila och rekreation. Undervisningen skall erbjuda eleverna kunskaper om olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vistas utomhus o olika väder och vid olika årstider.

Fenomenmagasinet erbjuder skolorna ett program där eleverna får lära sig hur man förbereder sig för friluftslivet, genom att klä sig enligt flerskiktsprincipen, lagar mat utomhus samt slå upp ett slå upp ett tält på ett sådant sätt att man kan klara även extrema vädersituationer. Vidare ges information om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten samt lagar och föreskrifter för att elda i naturen.

Tidsåtgång: 90 min

Programmet kan utföras på en lämplig plats i anslutning till skolan. Läraren erhåller minnesanteckningar, kunskapskontroll samt facit.