Allmänningar och handelsvaror: kunskap, naturresurser och konstruktionen av egendom

Öppet landskap bakom ett staket
Istock/bjorn999

Allmänningar och handelsvaror är ett forskningsprojekt som undersöker hur gemensamma resurser, allmänningar, avgränsas och inhägnas, vilket motstånd sådana processer möter och hur de påverkar dem som brukar resurserna.

Allmänningar syftar på resurser som varken uppfattas som privat eller offentlig egendom utan står till gemensamt förfogande. Vanligtvis brukar begreppet användas om landarealer som brukas kollektivt, men i projektet ges allmänningar en bredare betydelse och innefattar både materiella och immateriella, naturliga och människoskapade resurser.

Projektet består av tre relaterade delstudier. Den första behandla hur så kallade informationsallmänningar – information commons – upplevs som hotade när immaterialrättsinnehavare använder upphovsrätt och patent för att göra anspråk på ett växande spektrum av kunskap och kulturella uttryck. Den andra delstudien undersöker hur landområden exploateras av företag i jakt på naturresurser, och hur detta försvårar eller omöjliggör alternativ användning av marken, med särskilt fokus på utvalda fall i norra Sverige och New South Wales i Australien. Den tredje studien fokuserar på exploateringen av traditionell kunskap genom så kallad ”Bioprospecting” eller ”Biopiracy” där företag patenterar kunskap, exempelvis om läkemedel och jordbruksmetoder, som har florerat länge bland olika ursprungsbefolkningar.

Allmänningar och handelsvaror genomförs av Martin Fredriksson och Johanna Dahlin under perioden 2015-2018. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och Marie Skldowska Curie Actions (anslag E0633901) och har delvis utförts vid the Institute for Culture and Society vid Western Sydney University och the Amsterdam School of Cultural Analysis vid University of Amsterdam.

Blogg om projektet

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Mer forskning från Tema Q
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll