Att förklara komplexa sociala processer

Explaining social processes
Bild: Thomas-Claveirole, Flickr

IAS utvecklar mekanismbaserade förklaringsmodeller av sociala fenomen och de metateoretiska grundvalarna för den analytiska sociologin.

En viktig del av IAS uppgift är att vidareutveckla den analytiska sociologins teoretiska och metodologiska grundvalar. För att åstadkomma detta organiserar vi seminarier och workshops som diskuterar de grundläggande principerna bakom den typ av mekanismbaserade förklaringar som den analytiska sociologin baserar sig på och vi stöder på olika sätt framväxten av nästa generation av analytiska sociologer.

Utöver dessa organisatoriska insatser publicerar vi artiklar, böcker och ”special issues” som behandlar metodologiska och meta-teoretiska frågor av stor relevans för den analytiska sociologin. Frågor med särskilt fokus på inbegriper till exempel betydelsen av empiriskt kalibrerade simuleringsmodeller för att förklara komplexa sociala processer och hur den analytiska sociologins förklaringsansats skiljer sig från relaterade ansatser såsom de som återfinns inom komplexitets- och fältteorin.

 
Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet (VR), Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Europeiska Forskningsrådet (ERC).

Forskare

Läs mer om IAS