Information till deltagare i 12—18-årsåldern

"Den långa resan" är en studie om hur barn och unga som varit på flykt har det och vad de behöver för att må bra i Sverige. Vi intervjuar barn och ungdomar i 12—18-årsåldern och som nyligen kommit till Sverige.

(For English, click on top to the right) 


Anmäl dig till studienVisa/dölj innehåll

Innan du anmäler digVisa/dölj innehåll

bild på flicka och pojke med sin mamma.
Innan du anmäler dig

Du som är mellan 12 och 18 år gammal och har kommit till Sverige de senaste sex månaderna kan anmäla dig. Före intervjun kommer vi att berätta mer för dig om vad det innebär att vara med i vår studie.

Vi vill gärna att du läser detta informationsbrev redan nu: 
(Länk till informationsbrev på olika språk)

Varför vill vi göra den här studien?

Det finns alldeles för lite kunskap om hur barn och unga som varit på flykt mår. Framförallt vet vi för lite om vad de behöver för att må bra i Sverige. Vi hoppas på att få mer kunskap som kan hjälpa barn och unga på flykt i framtiden. 

Värt att tänka på

Barn och unga som blir intervjuade av oss får inga personliga fördelar. Syftet är att bidra till ökad kunskap om barn på flykt. Vi som intervjuar är alla vana vid att träffa barn och unga i olika livssituationer. Därför är vi förberedda på att träffa dig precis där du är. Om det under intervjun framkommer att du kanske behöver få mer stöd har vi kontaktvägar dit vi hänvisar vidare. 

Är det någon som det inte är lämpligt för?

Nej, vi vill gärna träffa barn och ungdomar på flykt med alla möjliga erfarenheter och bakgrunder. Men då intervjun går ut på att berätta om dig själv så är det viktigt att du känner dig okej med det.

Så här går det tillVisa/dölj innehåll

1. Du anmäler dig. 
När du anmält dig kollar vi snabbt att du tillhör målgruppen för studien.

2. Vi kontaktar dig och bokar in dig för intervju. 

Vi ringer dig med tolk. Inför det kan det vara bra att du har funderat på var du vill bli intervjuad. Vi intervjuar dig där du känner dig bekväm samt på en tid som fungerar bra för dig.

3. Genomgång av information och samtycke. 
Om du är under 15 så får både du och din förälder eller vårdnadshavare information om studien. Om du har fyllt 15 får enbart du information. Om du vill vara med i studien fyller du, eller du och din förälder, i något som kallas samtycken. Det innebär att du, eller ni, godkänner att vara med i studien.

4. Intervjun 
Intervjun görs med tolk på det språk du känner dig mest bekväm med och tar cirka en timme lite beroende på hur mycket du har att berätta. Under intervjun får du frågor om ditt liv, dina erfarenheter samt hur du mår nu. Om du känner att något är för privat att svara på så berättar du det.

5. Uppföljning 
Om du godkänner det så kontaktar vi dig efter ett år för att se hur du mår.

6. Vi forskar
Vi sammanställer sedan dina och andras svar för att lära oss mer om olika saker. Exempelvis vad som verkar göra att barn på flykt mår bättre. Efter det skriver vi något som kallas vetenskapliga artiklar och presenterar forskningen för så många vi kan. 

FAQVisa/dölj innehåll

Om du känner dig osäker på något så är du välkommen att kontakta oss. Här nedan kan du läsa svar på några av de funderingar som kan uppstå. 

Vad ställer vi för frågor till deltagarna?
Vi ställer frågor om många olika saker. Bland annat erfarenheter av våld, hälsa, din vardag och hur den fungerar. Men även kring din bakgrund som till exempel om du går i skolan, din ålder och så vidare. 

Kan någon annan veta att jag svarat?
Nej, ingen annan än forskarna i studien vet att det är du som har svarat. Dina uppgifter är skyddade av lagstiftning och vi får inte dela med oss av dem till någon annan.

Kan jag ångra mig om jag inte längre vill vara med i studien?
Ja, du kan när som helst ångra dig. Även efter intervjun är slut kan du höra av dig till oss så tar vi bort dina uppgifter.

Finns det några risker med att vara med?
Vi vet inte om några risker med att vara med. Några frågor kan absolut vara känsliga för en del barn och unga. Andra har sagt till oss att de tyckte att det var viktigt att få svara på de frågorna. Om det skulle vara så att någon fråga känns jobbig för dig kan du säga att du inte vill svara på den. Då hoppar vi bara över den.

Vad gör vi med dina svar?
De som deltar i studien är anonyma. När intervjun är gjord avidentifieras materialet så att ingen, förutom forskarna i projektet (se nedan), kan känna igen dem. Det är bara forskarna som har tillgång till materialet som förvaras inlåst eller i en krypterad fil. Materialet och kodnycklar förstörs efter tio år. Som deltagare i studien har man rätt att en gång per år kostnadsfritt få reda på sina personuppgifter som finns registrerade om i projektet. Man har också rätt att få en felaktig uppgift ändrad.

Säkerhet
Dina uppgifter, alltså allt du har berättat för oss, skyddas på en lösenordsbaserad server. Dina svar får en kod och kodnyckeln förvaras på ett annat ställe än själva svaren.

Ersättning
Det finns ingen ersättning för att vara med i studien.

Kan man få se forskningen som kommer ut av studien?
Ja, absolut. All forskning kommer att publiceras här på hemsidan. Vi kommer även att föra enklare sammanfattningar av forskningen för barn och unga på flera olika språk. Vill du veta mer om våra resultat så är du även alltid välkommen att kontakta oss.

Vem är ansvarig för projektet?
Vi som arbetar med studien är forskare på Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings Universitet. Huvudman för projektet är Linköping Universitet. Professor Laura Korhonen är ansvarig forskare.

Ansvariga för forskningsprojektetVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll