Foto: David Brohede

Barnafrids kunskapsbank är till för dig som söker kunskap om barn som utsatts för våld och andra övergrepp. Här hittar du aktuell nationell och internationell forskning.

Kunskapsbanken

Startsida för Barnafrid