BME@LiU 2021

En Liu-turkos headerbild med en prisma till vänster i olika färger och texten
BME@LiU 2021.

BME@LiU 2021 är en konferensdag fylld av aktiviteter för att lyfta fram den forskning som bedrivs vid LiU inom området medicinsk teknik. BME@LiU har ambitionen att vara en mötesplats för alla aktörer verksamma inom området i syfte att skapa samverkan och diskussion.

Tack!

Tack till er som deltagit under BME@LiU 2021. Vi skulle uppskatta om du tog några minuter och svarade på några frågor om dagen. Du hittar länken här.

När och var

Program 2021

BME@LiU 2021 anordnades den 18e februari 2021. Konferensen genomfördes i digitalt format via en livesändning med föreläsningar och en Digital Arena där postrar och annat material presenterades. Konferensen hölls på engelska. 

Vad 

Sverige har under många år legat i framkant med nya innovationer som har haft stor betydelse för hälso- och sjukvården. Forskningen och utvecklingen av nya innovationer inom medicinsk teknik står idag inför en ny verklighet, inte minst efter ett år med en omvälvande pandemi där sjukvården satts på hårda prov och där behovet av medicinsk teknik blivit allt tydligare. Under dagen kommer därför olika perspektiv att beröras: Vilka framtida prioriteringar behöver göras inom forskningen vid LiU och nationellt? Vilken roll bör medicinsk teknik ha inom sjukvården? Vilka industriella möjligheter finns? Hur kan samverkan mellan aktörer inom forskning, sjukvård och industri stärkas för att öka nyttiggörandet?

Därför var temat för årets upplaga av BME@LiU:

  • "Vilka är de framtida utmaningarna för svensk medicinsk teknik?"
  • "Hur bidrar FoU i medicinsk teknik vid LiU till en bättre hälsa och sjukvård?"

Program

08.25 Inledning – Tomas Strömberg, Prefekt IMT, Professor
Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

08.30 Block 1 – Utmaningar för medicinsk teknik

08.30 "Life science for better health and life quality – an important part of LiU vision for 2030 " – Jan-Ingvar Jönsson, Rektor LiU, Professor
Linköpings universitet

09.00 Forum Scientium – Stefan Klintström, Universitetslektor
Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet

09.10 East Sweden Medtech – Anna Fahlgren, Professor, Linköpings universitet, och Terése Källberg, Region Östergötland

09.25 Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) – Anders Persson, Professor
Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet

09.40 Institutionen för medicinsk teknikMarcus Larsson, Proprefekt IMT, Universitetslektor
Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

10.00 Fikapaus + Digital arena

10.00 Presentationer av forskning och organisationer
På vår hemsida kan ni ta del av posters, titta på förinspelade presentationer och diskutera presenterat material i dedikerade Zoom-rum

11.00 Block 2 – Forskningspresentationer

11.00 "A new focus Area eHealth in LiU and RÖ: why, what and who" – Tiny Jaarsma, Professor, och Anna Strömberg, Professor
Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet

11.30 "Digital pathology" – Claes Lundström, Adjungerad professor
Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet

11.45 "Engineering of oligonucleotides for drug delivery" – Frank Hernandez, Senior lecturer
Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet

12.00 Lunch + Digital arena

12.00 Presentationer av forskning och organisationer
På vår hemsida kan ni ta del av posters, titta på förinspelade presentationer och diskutera presenterat material i dedikerade Zoom-rum

13.00 Block 3 – Forskningspresentationer

13.00 Neuroengineering in Neurosurgery – Karin Wårdell, Professor
Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

13.30 Clinical informaticsAnkica Babic, Professor
Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

13.50 "The use of artificial intelligence (AI) to safely reduce the workload of breast cancer screening in a clinical workflow”Håkan Gustafsson, Adjungerad universitetslektor
Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet

14.10 Cardiovascular Imaging – Tino Ebbers, Professor
Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet

14.25 Multispectral snapshot imaging of skin tissueMaria Ewerlöf, Doktorand
Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

14.40 Fikapaus + Digital arena

14.40 Presentationer av forskning och organisationer
På vår hemsida kan ni ta del av posters, titta på förinspelade presentationer och diskutera presenterat material i dedikerade Zoom-rum

15.00 Block 4 – Forskningspresentationer

15.00 "Data-driven Life Science (DDLS) & WCMM"David Engblom, Professor
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

15.15 "Physiologically based, multi-level, and multi-organ digital twins in healthcare" – Gunnar Cedersund, Universitetslektor
Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

15.30 "What is the best data augmentation for 3D brain tumor segmentation?"Marco Domenico Cirillo, Doktorand
Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

15.45  "Solving problems in medical image processing using synthetic images" – Anders Eklund, Universitetslektor
Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

16.00 Slut på dagen

Kontakt

Organisation