BME@LiU 2022

Illustration med olika ord som tillsammans skapar ordet
BME@LiU 2022.

BME@LiU 2022 är en konferensdag fylld av aktiviteter för att lyfta fram den forskning som bedrivs vid LiU inom området medicinsk teknik. BME@LiU har ambitionen att vara en mötesplats för alla aktörer verksamma inom området i syfte att skapa samverkan och diskussion.

Medicinsk teknik, eller MedTech, ligger i skärningspunkten mellan många av LiUs styrkor och strategiska områden. Det innebär utveckling inom toppmoderna teknologier såsom biosensorer, medicinsk bildbehandling, AI, eHälsa, visualisering, med många tillämpningar inom Life Science, t.ex. cirkulations- och ämnesomsättningssjukdomar, inflammationer, neurologiska sjukdomar och cancer.

BME@LiU är en dag fylld av aktiviteter relaterade till området biomedicinsk teknik (BME). Besökaren kan ta del av föredrag, posters, utställningar, mingelarenor och en middag. Dessa aktiviteter når ut till alla forskare, företag och organisationer som stödjer, bidrar till eller använder BME-teknologier.

Keynote speakers 

Konferensen kommer att hållas på engelska.

KONTAKT: bme.at.liu@imt.liu.se

Innehåll

BME@LiU 2022 kommer att erbjuda flera nivåer av engagemang kring ämnet medicinsk teknik och translationell forskning.

 • Forskningspresentationer: Vi kommer att tillhandahålla flera format för alla BME-forskare och kliniska samarbetspartners för att de ska kunna dela sina unika tillvägagångssätt (eller otillfredsställda kliniska behov) för att hantera de mest aktuella och framträdande medicinska utmaningarna.

  - Individuella forskningspresentationer

  - Samarbetspresentationer

  - Posterpresentationer

 • En digital arena: Vi kommer att tillhandahålla en sida som är öppet hela dagen där deltagarna kan besöka "virtuella bås" (posters, videor, förinspelade presentationer etc.) och lyfta fram:

  - LiU:s forskningscentra och kärnanläggningar

  - Företag (från och utanför LiU) som är engagerade i att översätta och kommersialisera ny teknologi inom hälso- och sjukvården

 • Huvudtalare: Ledare inom området för medicinsk teknik och klinisk forskning utanför LiU kommer att bjudas in att erbjuda sina samlade perspektiv på MedTechs nuvarande framsteg och framtida riktningar under både morgon- och eftermiddagssessioner.

Program

För besökare - både på plats och digitalt

I år har vi sammanställt ett kompendium med program, information och abstracts. Du kan ladda ner kompendiet via denna länk (klicka här).

Om du tittar på dokumentet digitalt kan du navigera via länkar i dokumentet.

Preliminärt program

Opening block: Welcome and first two keynotes

Where: Berzeliussalen, Campus US

8.00-8.05 Introduction, Tomas Strömberg, Head of department

8.05-8.10 Welcome and overview of the program, Gunnar Cedersund, Chair of the program committee

8.10-8.30 ”Biomedical Engineering at Linköping University – a strategic perspective”, Matts Karlsson, Deputy Vice-Chancellor, LiU

8.30-9.00 Keynote 1 - industry perspective, "Sectra’s view on collaborative projects between Industry and Science, challenges and opportunities for both!", Torbjörn Kronander, CEO Sectra

9.00-9.30 Keynote 2 - scientific perspective, "Internet-delivered psychological treatments", Gerhard Andersson, Professor LiU

9.30-10.00 Coffee (first chance to visit posters and arenas)

3 PARALLEL SESSIONS: FROM DATA, TO ANALYSIS, AND PRESENTATION 

10.00-12.00 Data, biosensors, and actuators 

Speakers:

 • Dual presentation by Carl Johan Östgren (MD perspective, Region Östergötland, Department of Health, Medicine and Caring Sciences (HMV)) and Hanna Jonasson (Engineering perspective, Region Östergötland and Department of Biomedical Engineering (IMT))

 • Mary Donahue, Department of Science and Technology (ITN)

 • Edwin Jager, Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM)

 • Erik Martinsson, ArgusEye AB 

 • Daniel Simon, Department of Science and Technology (ITN)

 

10.00-12.00 Data analysis: modelling, AI, imaging and bioinformatics 

Speakers: 

 • Dual presentation by Jörg Schilcher (MD perspective, Region Östergötland, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV)) and Anders Eklund (AI perspective, Department of Biomedical Engineering (IMT))

 • Fredrik Gustafsson, Department of Electrical Engineering (ISY)

 • Wen Zhong, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV), new DDLS fellow

 • Farhan Rasheed, Department of Science and Technology (ITN) 
 • Evren Özarslan, Department of Biomedical Engineering (IMT)

 

10.00-12.00 Clinical Implementation, eHealth, and Health Economy 

Speakers:

 • Dual presentation by Susanna Walter (MD perspective, Region Östergötland, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV)) and Ingrid Hotz and Daniel Jönsson (Clinical device and visualization perspective, Department of Science and Technology (ITN))

 • Aseel Berglund and Erik Berglund, Department of Computer and Information Science (IDA) 
 • Stefan Holmlid and Tomas Edman, Department of Computer and Information Science (IDA)
 • Ghassan Mourad, Department of Health, Medicine and Caring Sciences (HMV)

12-13.30 LUNCH, POSTER SESSION, AND ARENAS 

 • Poster session

 • Arenas and exhibitions

 • Lunch and snacks

4 PARALLEL SESSIONS: MEDICAL APPLICATIONS 

13.30-15.30 Circulation and Metabolism (CircM)
Speakers:

 • Dual presentation by Carl Johan Carlhäll (MD perspective, Region Östergötland, Department of Health, Medicine and Caring Sciences (HMV)) and Tino Ebbers (Engineering perspective, Department of Health, Medicine and Caring Sciences (HMV))

 • Oscar Arrestam, Department of Biomedical Engineering (IMT)

 • Christina Svensson and Tomas Strömberg, Department of Biomedical Engineering (IMT)

 • Magnus Borga, Department of Biomedical Engineering (IMT)

 

13.30-15.30 Inflammation (MIIC) and wound healing 

Speakers:

 • Dual presentation by Jan Ernerudh (MD perspective, Region Östergötland, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV)) and Mika Gustafsson (Bioinformatics perspective, Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM))

 • Johan Junker (Region Östergötland, Linköping University)

 • Nandan Das, Department of Biomedical Engineering (IMT)

 • Johannes Johansson, Department of Biomedical Engineering (IMT)

 • Olof Eskilsson and Elisa Zattarin, Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM)

 

13.30-15.30 Neuro 

Speakers:

 • Dual presentation by Simon Farnebo (MD perspective, Region Östergötland, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV)) and Klas Tybrandt (Engineering perspective, Department of Science and Technology (ITN))

 • Dual presentation by Fredrik Elinder (biomedical perspective, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV)) and Nicolas Sundqvist (Engineering and modelling perspective, Department of Biomedical Engineering (IMT)) 

 • Jonas Enander, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV)

 • Elisabeth Klint and Johan Richter, Department of Biomedical Engineering (IMT)

 

13.30-15.30 Cancer 

Speakers:

 • Dual presentation by Colm Nestor (biomedicine perspective, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV)) and Björn Gylemo (Bioinformatics perspective, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV)) 

 • Sajjad Naeimipour, Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM)

 • Iulian Emil Tampu, Department of Biomedical Engineering (IMT)

 • Fatemeh Rasti Boroojeni and Annelie Abrahamsson, Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM); Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV)

 

15.30-16.00 Coffee (new chance to visit posters and arenas)

FINAL PLENARY SESSIONS: KEYNOTES AND MINGLING + MINI-CONCERT 

Where: Berzeliussalen, Campus US
16.00-16.30 Keynote presentation, Jessica C. Ramella-Roman, Medical Photonics Laboratory, Department of Biomedical Engineering, Florida International University, USA

16.30-17.00 Keynote presentation, Lena Miranda, CEO Linköping Science Park

17.00-17.40 Mingling and Lecture-performance to conclude the program: Gunnar Cedersund (LiU), piano; digital twins and Julia Bengtsson (New York), ballet dancing

18.30 DINNER

Where: Quality hotel Ekoxen

For more details, please download the compendium (see link further up on this page).

Kommittéer

Organisation

Institutionen för medicinsk teknik

Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik.

Bild på en vaccumsputter

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedrivs forskning och utbildning inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering.

Föreställer E-huset på Campus Valla.

Institutionen för datavetenskap (IDA)

En av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa med forskning och utbildning inom AI, människa-datorinteraktion, programvaruteknik och datorsystem, och data science. Verksamheten är inriktad mot både teknisk och filosofisk fakultet.