På denna sida hittar du all information du behöver för att skicka in abstrakt till konferensen.

Varför ska du skicka in ett abstract och presentera på BME@LiU 2022?

Som forskare (på vilken nivå som helst) är detta ett utmärkt tillfälle att visa upp och öka medvetenheten om ditt arbete i den vidsträckta gemenskapen av BME-forskare som sträcker sig över flera campus och avdelningar. Detta är också en möjlighet att introducera din utveckling och dina metoder för ett brett kliniskt samhälle.

Som ett center eller en avdelning är detta en fantastisk möjlighet att lyfta fram de spetsresurser och expertis som du har för att bidra till den större LiU-gemenskapen, stärka vår inverkan och påskynda våra framsteg.

Som företag är detta en möjlighet att komma till LiU och lyfta fram de unika teknologier som du översätter till medicinsk vård. Detta är också en möjlighet att interagera med MedTech-gemenskapen här, från studenter till forskare till kliniker. Inlägg om möjligheter till masterprojekt, lediga jobb och praktikplatser är en välkommen del av din närvaro vid den digitala arenan.

Olika sätt att delta

Forskningspresentationer

 

Vi kommer att tillhandahålla flera format för alla BME-forskare och kliniska samarbetspartners så att de ska kunna dela sina unika tillvägagångssätt (eller otillfredsställda kliniska behov) för att hantera de mest aktuella och framträdande medicinska utmaningarna. Alla är välkomna att skicka in presentationssammandrag.

 • Individuella forskningspresentationer: (15-20 minuter) Dessa presentationer kommer att fokusera på utveckling av BME-tekniker, metoder och deras tillämpning inom medicin från en enskild grupp eller individ vid LiU. Både presentationer av avslutade studier (retrospektiva) och preliminära resultat (prospektiva) uppmuntras starkt.
 • Samarbetspresentationer: (15-20 minuter) Dessa är tvärvetenskapliga presentationer uppdelade mellan två presentatörer som erbjuder distinkta perspektiv på antingen utvecklingen av nya medicinska teknologier (grundläggande vetenskap och BME) eller användningen av dessa teknologier för att hantera medicinska utmaningar (BME och klinisk forskning).
 • Posterpresentationer: Här är all forskning välkommen att presenteras. Detta kan vara i form av:

  - Preliminära resultat och blivande projekt som har initierats i din forskargrupp. Här uppmuntras starkt presentationer av doktorand- och masterprojekt, även om de kan vara i tidiga skeden.

  - Forskningsgruppsöversikter, visa upp den fascinerande forskningen din grupp erbjuder på LiU!

  - Utmaningar och otillfredsställda behov, beskriv eventuella specifika forskningsutmaningar eller otillfredsställda kliniska behov som du har stött på som MedTech potentiellt skulle kunna ta itu med. Dessa är avsedda att vara lösa och öppna posters, designade för att väcka diskussion och potentiellt samarbete.

  Digital Arena: Vi kommer att tillhandahålla en webbsida som är öppen dagen före och under hela konferensdagen där deltagarna kan besöka "virtuella bås". Dessa bås kan innehålla översikter av din forskning och expertis, delade resurser och/eller produktutveckling som kan vara i form av digitala posters, videor, förinspelade presentationer etc. Vi kommer också att tillhandahålla tidsluckor (~30 min) för live interaktioner via Zoom-rum för intresserade så att du kan "bemanna din monter" och svara på frågor från nyfikna deltagare.

Deadline: 11 mars 2022

Länk till inlämningssidan (klicka här)

BME@LiU 2022

Organisation

Institutionen för medicinsk teknik

Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik.

Bild på en vaccumsputter

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedrivs forskning och utbildning inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering.

Ordmoln HMV ämnesord

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Forskningsområdena på HMV innefattar experimentell grundforskning till klinisk, samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig forskning och bedriver högkvalitativ utbildning i efterfrågade vårdyrken.