Mayos forskargrupp

Laboratoriet för Stress och Affektiv Bearbetning

Vi är intresserade i hur människor bearbetar och reagerar emotionell information och stressfulla situationer, och ur dysreglering av dessa processer bidrar till olika psykiatriska sjukdomar. Vi ämnar att svara på dessa frågor genom en kombination av psykofysiologi, hjärnavbildning, beteende, och farmakologi hos friska samt kliniska deltagargrupper. 

forskare fäster små elektroder på en ung kvinnas ansikte.Med elektroder som fästs över små ansiktsmuskler kan forskarna mäta försökspersonens känslomässiga reaktioner, även sådana som hon eller han inte är medveten om själv. Foto Anna NilsenVår forskning har för avsikt att förstå beteende, psykofysiologiska, samt neurala komponenter av stress och affektiv bearbetning hos människor.

Vi är särskilt intresserade av rollen av det endocannabinoida systemet, ett neuromodulerande system inblandad i affekt- och stressreaktivitet. Hos friska individer så undersöker vi hur externa faktorer (t.ex. stress, drogmissbruk) påverkar det endocannabinoida systemet. I den kliniska gruppen så är vi intresserade av hur dysreglering av det endocannabinoida systemet bidrar till nedsatt stressrespons och emotionell reaktivitet.

Vårt långsiktiga mål är att utröna huruvida detta neurotransmittorsystem kan fungera som ett nytt mål i behandlingen av stress- och affektrelaterade psykiatriska sjukdomar såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).