Forskningsprojekt

Förbättring av endocannabinoidnivåer för behandlingen av PTSD

Professor Markus Heilig och förste forskningsingenjör Leah Mayo.Professor Markus Heilig och biträdande universitetslektor Leah Mayo. Foto Anna Nilsen
Det endocannabinoida systemet är ett neuromodulerande system inblandad i stressreaktivitet och affektiv bearbetning. Det har föreslagits att detta system är en potentiell kandidat för behandlingen av stressrelaterade sjukdomar som posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Vi har demonstrerat att ökningen av den endocannabinoida liganden anandamid kan underlätta borttagningen av inlärda reaktioner kopplade till rädsla och skydda från de negativa effekterna hos stress bland friska vuxna individer. Det nuvarande projektet kommer avgöra huruvida denna mekanism kan främja behandlingen av PTSD när den kombineras med exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi. Utöver de kliniska resultaten kommer vi även samla in neurala och psykofysiologiska biomarkörer för emotionell inlärning och stressreaktivitet. Tillsammans så har projektet potentialen att förbättra den kliniska behandlingen av patienter med PTSD samt möjligheten att avtäcka nya biomarkörer som svarar på behandlingen. Projektet är ett samarbete mellan Markus Heilig (kliniska komponenten) och Leah Mayo (laborativa komponenten).

Endocannabinoiders bidrag till alkoholrelaterade effekter

forskare fäster elektroder på en ung kvinnas ansikteGenom att mäta aktiviteten i små ansiktsmuskler detekterar forskarna om försökspersonen reagerar med obehag, glädje, förvåning eller andra känslor i experimentet. Foto Anna NilsenPrekliniska resultat pekar på att det endocannabinoida systemet bidrar till den belönande effekten av droger, inklusive alkohol. Projektets mål är att undersöka hur det endocannabinoida systemet påverkar hur människokroppen reagerar på alkohol. Denna farmakologiskt grundade studie kommer utöver funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) inkludera uppgifter som utvärderar flera aspekter av belöningsbearbetning, subjektiva humör- och drog-effekter, samt realtids förändringar i kroppens nivåer av endocannabinoider vid alkoholkonsumtion. Genom komputationell modellering och maskininlärning kommer vi bedöma hur alkohol påverkar hjärnan och beteende, och huruvida detta moduleras av det endocannabinoida systemet. Detta projekt sätter grunden för framtida arbete hur alkohol-endocannabinoid-interaktioner förändras när problematiskt drickande utvecklas och kvarstår.