Morrisons forskargrupp: Embodied Brain Lab vid CSAN Visa/dölj innehåll

Morrisons forskargrupp: The Embodied Brain Lab syftar till att bättre förstå de känslomässiga och motiverande aspekterna av beröring och smärta samtidigt som den mänskliga hjärnans kroppsliga och sociala inbäddning beaktas.

Foto Thor Balkhed
Har du någonsin känt dig lugn av beröringen från någon du älskar? Har du någonsin ryst vid hotet om smärta? Forskare i Embodied Brain Lab arbetar med att kartlägga vad som händer i hjärnan (neuroavbildning) och kroppen (neurofysiologi) under sådana omständigheter. Vi använder olika experimentella metoder och ansatser för att undersöka två huvudämnen:

1. Social beröring, som ofta förekommer i känslomässiga interaktioner mellan människor.
2. Akut smärta, som kan påverka beteende genom att dämpa eller aktivera specifika processer i hjärnan.

Social beröring och akut smärta kan verka ganska annorlunda, men båda kan studeras utifrån hur de påverkar känslor, motivation och beteende. Vårt arbete syftar till att främja vår förståelse för hur den mänskliga hjärnan möjliggör sådana "affektiva" aspekter av beröring och smärta, vare sig det är genom en anpassningsbar modifiering av beteende via handlingar (som att svara på en ömsint smekning) eller genom reglering av kroppsliga förändringar (t.ex. som hjärtslag och hormonfrisättning).